Odpovědi na tyto otázky nejsou moc příznivé. Vzpomínka na básníka bude prý až v říjnu a domek stále čeká na přísun krajských peněz. Přestože se snad někdy opraví, hodně cenných věcí z něj je už v nenávratnu.

„Hromada obrazů a knih byla už před lety rozkradena, ze zahrady zmizel suchý záchod a venkovní sprcha, které Bezruč používal, záhony dnes připomínají džungli,“ popsal současný stav Josef Dolívka z Kostelce na Hané, který v roce 1963 stál u zrodu zdejší Bezručovy pamětní síně. Nejvíce exponátů se podle něj ztratilo v sedmdesátých letech, kdy také proběhla dost necitlivá přestavba celého domku.

„To, co zbylo, je zničené, zanedbané. Proč Krajský úřad v Olomouci, potažmo Muzeum Prostějovska, které se mají o památku starat, něco nedělají?“ nechápe Josef Dolívka.

Ředitel prostějovského muzea Václav Hruška již dříve přislíbil brzkou opravu zanedbané stavby. Nejdříve řekl, že bude hotová loni na podzim, potom termín posunul na letošní jaro. Domek je však stále uzavřen, nadále probíhá jeho pomalá rekonstrukce. „Čekají nás zásadnější stavební úpravy, na které chceme získat krajské peníze, letos jistě Bezručův domek pro návštěvníky otevřený nebude,“ konstatoval Václav Hruška. Jediné, co teď podle místních v Bezručově domku spolehlivě funguje, je prý alarm. Občas po nocích budí lidi.

Ředitel muzea před časem také slíbil, že se se starostou Kostelce na Hané domluví na důstojném připomenutí výročí bardova narození. Vzpomínka na Bezruče se v září nestihne, bude až v říjnu. „V pátek 19. října bude ve vestibulu základní školy v Kostelci k vidění výstavka zapůjčená prostějovským muzeem a v audiovizuálním sále bude dopoledne pro žáky a večer pro širokou veřejnost vzpomenutí na tohoto básníka,“ uvedl místostarosta Kostelce na Hané Miroslav Rozehnal. Podle jeho slov nešlo jiný termín zajistit.