Oba přechody nahradila místa pro přecházení. Tedy taková, u nichž oproti přechodům nemusí dát řidiči chodcům přednost.

"Mrzí nás to. Na problém jsme upozorňovali. Bylo nám však řečeno, že je komunikace příliš široké, přechod zde tedy být nemůže," uvedla Marie Turková, ředitelka nedaleké školy pro hendikepované Jistota.

Jeden z přechodů právě využívali lidé směřující do Jistoty a dalšího podobného zařízení, Lipky. Přechod taktéž sloužil věřícím mířícím do kostela svatého Cyrila a Metoděje.

Místo zebry parkovací místa

Pro řadu lidí je pak ještě větší ránou absence přechodu k městskému hřbitovu. Nicméně zde město bude usilovat o náhradu.

"Ke hřbitovu dodělání přechodu domluvíme. Co se týká toho k ulici Tetín, zde naopak necháme vybudovat parkovací místa hned u budovy," uvedl náměstek primátorky pro oblast dopravy Pavel Smetana.

"Máme příslib, že na tato místa v době fungování škol budou moci zaparkovat jen rodiče," sdělila Turková. Podle dosavadních informací by mělo jít o několik jednotek parkovacích míst.

Redakce Deníku poprosila o vyjádření také krajský úřad. Právě olomoucké hejtmanství je totiž vlastníkem komunikace v Brněnské ulici a investorem do v červenci skončené rekonstrukce.

"Kraj realizoval rekonstrukci silnice dle schválené projektové dokumentace projednané se statutárním městem Prostějov a dopravním inženýrem Policie ČR a požadavek na zachování přechodů nebyl z jejich strany vznesen," uvedla mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Co bude s přechody ve Vrahovické a Plumlovské?

Redakce taktéž vznesla dotaz na postoj kraje k přechodům obecně. V současné době je totiž trendem spíše od přechodů upouštět, rušit je a buď nahrazovat místy pro přecházení nebo je ponechat bez náhrady.

"Vzhledem ke specifickým podmínkám v jednotlivých obcích nelze konstatovat, že místo pro přecházení má oproti přechodu pro chodce výhody či nevýhody. Je nutné posuzovat každý případ zvlášť a toto je v prvé řadě otázka na zpracovatele projektových dokumentací, jaké zvolí řešení," dodala mluvčí.

Otázkou tak zůstává, co se stane s přechody na zbývajících krajských komunikacích určených k opravě. Tedy Vrahovické a Plumlovské ulice. Na obou je dohromady zhruba půltucet přechodů bez semaforů, které využívají stovky lidí.