Lidé si jej budou moct vyzvednout na náměstí před radnicí, kde se bude letos předávat už popáté.

Obliba tohoto moderního symbolu Vánoc mezi lidmi rok od roku roste.

„Zapálená svíce na mě vždy působí svátečním dojmem, ale když vím, že jde o světlo z Betléma, ta nálada je o to víc vánoční. Myslím, že je to moc hezký zvyk," říká Svatava Zatloukalová z Prostějova.

Betlémské světloRozdávání betlémského světla vzniklo v sousedním Rakousku v roce 1986.
Malý plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v městě Betlémě, v němž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako poděkování těm lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě.
Tato nadace pomáhá především zrakově, ale i jinak postiženým lidem a její pracovníci proto chtěli všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň milým a přátelským způsobem.

Rozdávání moderního symbolu Vánoc mají tradičně na starosti střediska skautů z regionu.

Na náměstí T. G.. Masaryka si budou moct lidé odpálit plamínek betlémského světla od devíti do patnácti hodin, a to i za hudebního doprovodu.

„Od deseti hodin zazpívá dětský sbor Světlušek s Proměnami," pozvala k vánočnímu stromu na náměstí Eva Dudíková, vedoucí oddílu Světlušek ze skautského střediska Děti přírody.

Skauti betlémské světlo rozdají nejen lidem na náměstí, ale také jej během víkendu roznesou do křesťanských kostelů.

Dorazí i do Plumlova či Vrbátek

V Prostějově mají na starosti rozdávání betlémského světla tři oddíly, ale betlémské světlo rozverou o víkendu skauti i do dalších obcí a měst v regionu.

V sobotu si jej budou moct lidé vyzvednout ve Ptení a na Tyršově náměstí v Plumlově, a to od devíti do patnácti hodin.

Malý plamínek, který svou silou spojuje mnohá srdce, si lidé předají v sobotu i v DubanechOdpálit plamínek si budou moct po ukončení adventního koncertu v kostele, a to od čtvrt na osm večer. Na předání budou mít čas půl hodiny.

V neděli doputuje plamínek i do Vrbátek a Štětovic, kde jej budou skauti roznášet dům od domu od devíti do jedenácti hodin.

Betlémské světlo zůstane svítit v kostele Narození Panny Marie v Dubanech, před kaplí Svatého Floriána ve Vrbátkách a u kaple ve Štětovicích.