„Investice přijde na necelých pět a půl milionu korun. Ty jsme získali ze státního rozpočtu,“ sdělil starosta obce Oldřich Dokoupil a dodal, že se v těchto dnech pracuje na přestavbě místnosti, která bude sloužit jako druhá učebna. „V dnešní době, kdy se mateřské školy spíše ruší, je důležité, abychom naši školku rozšířili. Bude totiž sloužit také dětem z okolních vesnic, kde se třeba časem školka zavře, nebo už tam ani není ,“ uvedl starosta.