Vzduch uprostřed lesů houstne. Neutěšená dopravní situace v obci na konci okresu rozdělila místní obyvatele v názoru na změnu územního plánu na dva tábory. Změnou totiž vzniknou v Baldovci stavební parcely a někteří lidé se obávají dalšího zvýšení počtu automobilů, hluku a zápachu z výfukových plynů.
„Obec má záměr změnit územní plán a z lokality Na stráni nedaleko kamenolomu udělat parcely pro výstavbu rodinných domků. Nikdo ale neřeší dopravní obslužnost. Je tu několik zájmových skupin, jedna těží kámen, další chce stavět, a přitom veškerá doprava vede přes Baldovec. Nikdo nezkusil vymyslet jiné řešení,“ postěžoval si místní obyvatel Petr Velen, který je zásadně proti změně územního plánu.

Rozpory začaly nedlouho poté, co firma provozující kemp v Baldovci, nabídla obci část svých pozemků pro výstavbu rodinných domků a změnu územního plánu navrhla. „Věděli jsme, že zhruba deset hektarů pozemků v lokalitě Cerekvisko pro vlastní podnikání potřebovat nebudeme. Jedná se o louky a ornou půdu s nejnižší bonitou, na kterých vzniknou parcely pro výstavbu sedmatřiceti domů,“ informoval jednatel kempu Jiří Vytopil.

Kvalitní stavební místa v Baldovci chybí. Parcely nad lomem by měly mít rozlohu od dvou do devíti tisíc metrů čtverečních, dvě by měla získat za symbolickou cenu obec.

„Poprvé jsme návrh na změnu územního plánu řešili na veřejném zasedání s místními obyvateli v Baldovci v červnu loňského roku a nikdo žádné výhrady neměl. V září proto zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo mezi obcí Rozstání a Urbanistickým střediskem Brno na vypracování složky s textovou a grafickou úpravou,“ uvedl Jiří Szymsza, starosta obce Rozstání, ke které Baldovec patří.

Teprve o další dva měsíce později, v listopadu, se ozvalo Občanské sdružení Baldovec s požadavkem změnu územního plánu neschválit a před posledním prosincovým zasedáním zastupitelstva zaslalo žádost o vypsání referenda. V něm by se obyvatelé Baldovce měli svobodně vyjádřit, zda chtějí, aby se v obci stavělo či nikoliv. „Žádost ale nebyla správně napsaná, takže jsem ji z pravomoci starosty zamítl a svolali jsme pracovní schůzku s obyvateli Baldovce,“ vysvětlil starosta Jiří Szymsza.

Protože většina ze zúčastněných byla proti změně územního plánu, přislíbil starosta revokaci, pokud ho podpoří zastupitelstvo. Urbanistické středisko však v té době již předložilo vypracované dokumenty za téměř sto tisíc korun.

„Podle dohody s panem Vytopilem hradí náklady majitel pozemků. V případě revokace územního plánu by musela platit obec. To by znamenalo vyhodit sto tisíc oknem,“ objasnil starosta důvody, proč zastupitelstvo nakonec revokaci neodsouhlasilo.
To však nezabránilo občanskému sdružení, aby nepodalo novou žádost o referendum s otázkou, zda občané Baldovce souhlasí s výstavbou v lokalitě Na stráni.

„Tato otázka je pro referendum nevhodná. Nyní se nejedná o výstavbu ale o změnu územního plánu a lokalita Na stráni oficiálně neexistuje, je to jen místní pojmenování,“ upozornil na chyby Jiří Szymsza.