"Dojde k přemístění linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky a úpravou projde i celé Floriánské náměstí," sdělil František Jura, primátor města Prostějova.

Konkrétně vznikne podél ulice Blahoslavovy nový dopravní terminál, kam budou přemístěny všechny zastávky z ulice Hliníky.

"Na Floriánském náměstí budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Podél komunikace v ulici Hliníky vznikne kolmé a šikmé parkovací stání. V místě přechodu stezky pro cyklisty, přes komunikaci v ulici Hliníky vybudujeme vyvýšený zpomalovací práh pro zklidnění dopravy,“ popsal František Jura.

V současné době byla osmi možným dodavatelům zaslána výzva k podání nabídky. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 29,1 milionu korun bez DPH.

Požadavky na investici

"Realizace díla bude rozdělena do čtyř na sebe navazujících etap tak, aby byl průběžně zajištěn provoz dotčených komunikací. Záruku za jakost stavebních prací požadujeme v pevné délce šedesát měsíců. Záruku za instalované zařízení, výrobky a prvky dle záruky výrobce, nejméně však dva roky a záruku za trvanlivost vodorovného dopravního značení v pevné délce také čtyřiadvacet měsíců," vyjmenoval nutné jištění náměstek primátora Jiří Rozehnal.

"Jakost bude ručena pěti procenty z nabídkové ceny díla. Pojištění dodavatele na riziko škody způsobené třetím osobám pak požadujeme ve výši pojistné částky deset milionů korun. Stavební a montážní pojištění ve výši pojistné částky osmi milionů korun,“ dodal Rozehnal.

Požadovaný termín dokončení prací je 31. srpna 2019. Stavební práce budou financovány z prostředků města a spolufinancovány z dotačních prostředků poskytnutých z IROP olomoucké aglomerace.