Práce archeologů je závislá na stavebních pracích

„V současné době máme rozpracovaný výzkum v Olšanech u Prostějova na staveništi firmy Mürdter – Dvořák. Jde o oblast, která je od mladší doby kamenné téměř nepřetržitě osídlená,“ uvedl archeolog Pavel Fojtík s tím, že v prostoru stavby se jim v první etapě podařilo prozkoumat osadu nejstarších zemědělců.

Ti patřili k lidu kultury s lineární keramikou, což je název odvozený od typické výzdoby nádob založené na rytých liniích. Jejich stáří odhadují archeologové na více než sedm tisíc let.

„Zkoumaná lokalita byla osídlená i v mladších obdobích, v pozdní době kamenné a ve střední době bronzové. Z té pochází i nalezená běžná užitková keramika,“ poznamenal Fojtík s tím, že vzhledem k hustotě osídlení se dá předpokládat zjištění archeologických nálezů i na podzim při dokončení stavby.

Výsledky přinesl také prázdninový archeologický dohled při různých, takzvaných liniových výkopech. „V okolí Laškova jsme sledovali dostavbu vodovodu, V Prostějově v Dolní ulici zase rekonstrukci rozvodů elektrických kabelů. Dělníci při té příležitosti narušili kulturní vrstvy obsahující keramiku Slovanů z 10. století,“ dodal Fojtík.