Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni zkoumali pravěkou podobu krajiny v nivě říčky Blaty v Hrdibořicích. Studenti zde pod vedením svých učitelů procházeli pole a sbírali střepy. Ty jim mohou prozradit mnoho o vývoji zdejší krajiny.

„Letošní průzkum potvrdil naši domněnku, že krajinu v okolí dnešních Hrdibořic tvořila v pravěku soustava jezer. Na jejich břehu často bývá pravěké osídlení, přičemž ve vlhkých vrstvách nacházíme předměty z organických materiálů, se kterými jsme se jinde nesetkali. Proto jsou pro nás nálezy z takových míst velmi cenné,“ pokračovala archeoložka Lenka Strašková.

Kopaná sonda odhalila svá tajemství

„O tuto oblast se zajímáme už delší dobu a letos na jaře jsme se rozhodli položit zde první kopanou sondu. Tu jsme umístili právě na břehu jednoho z pravěkých jezer, které se postupem času zaneslo zeminou a vytvořilo tak dnešní úrodnou nivu,“ řekl paleobotanik Libor Petr.

Archeologové ve výkopu odebírali vzorky pylů pro přírodovědné analýzy.

„Ty nám pomohou určit, jak se krajina v okolí vyvíjela a jak do ní v minulosti zasahoval člověk. Ve vlhkých půdách se pyly dobře dochovávají a poskytují nám tak přesný obraz toho, co rostlo kolem. V tomhle směru je tato lokalita unikátní,“ dodal Petr.