Každé z patnácti dětí, jichž jsme se dotazovali, bylo jiné. Měly jiné zájmy, představy o budoucnosti i vztah ke škole. Jedno je však spojovalo.

Dnešek byl pro ně prvním školním dnem. Zeptali jsme se jich na tyto tři otázky.

1, Těšíš se do školy?

2, Jaké by sis jednou vybral(a) povolání?

3, Víš, proč ve škole zvoní?

Odpovědi najdete ve fotogalerii.