Krajský úřad Olomouckého kraje, který objednává a platí provoz vlaků, vyhlásil anketu, v níž může každý cestující poslat své připomínky, podněty a návrhy, co by se mohlo zlepšit.

Připomínky se mohou týkat zpožďování vlaků, ujíždění přípojů, špatného řazení vlaků, problémů při výlukách, špatné informovanosti o odjezdech, zpoždění a jeho důvodech, nevhodného chování zaměstnanců Českých drah, připomínek k vybavení stanic a zastávek, podmínek pro cestování osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace a dalších problémů, které se týkají cestování po železnici.

Krajský úřad žádá cestující, aby se zapojili do ankety v co nejširším počtu. „Můžete tím pomoci ke zlepšení stávajícího stavu v železniční dopravě i tvorbě koncepce železniční dopravy pro další období,“ vyzývají krajští úředníci.

Připomínky, podněty a návrhy je možné zasílat do konce června letošního roku na e-mailovou adresu anketa-verejna.doprava@kr-olomoucky.cz, případně poštou na adresu Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Úředníci upozorňují, že na připomínky a podněty nebudou jednotlivým cestujícím odpovídat. Získané informace použije kraj pro jednání s Českými drahami, přípravu nového jízdního řádu pro příští rok a pro návrh smlouvy mezi Českými drahami a krajem.