Co říkáte na amnestii? Jak se podle vás dotkne našeho regionu?

Jako člověk a občan tohoto státu plně chápu oprávněné obavy lidí z dopadů rozsáhlé amnestie. Cítí se ohroženi snížením své bezpečnosti hrozícím nárůstem kriminality, mají obavy o svůj majetek. Ale vnímám i druhý úhel pohledu.

A to jaký?

Díky mimořádnému personálnímu nasazení byli propouštěni velmi rychle. Řada z nich se o svém propuštění dozvěděla jen dvě tři hodiny předem. Lidé bez bytu, bez práce, bez zázemí obdrželi 250 korun na cestu a vyrazili. Kam? Do měst a obcí, na nádraží, do chatových oblastí, squatů a podobně. Kam jinam mají jít? Kdo jim řekl, ve kterých azylových domech mohou najít ubytování, kde mohou kontaktovat kurátora, kdo jim poradil?

Do vězení se ale dostali sami…

V žádném případě tím nechci omlouvat jejich protiprávní jednání. Naopak, každý musí nést důsledky za své jednání. Současně však kritizuji nepřipravenost celé amnestie, která je nejen aktem odpuštění, ale má dát odsouzeným lidem i druhou šanci. Ale jakou šanci dává propuštěným amnestie v dnešní podobě? Nemají co jíst, nemají teplé oblečení, nemají kde bydlet, a tak někteří z nich znovu páchají trestnou činnost.

Co s tím?

Na nápor propuštěných lidí měli být předem připraveni sociální kurátoři, azylové domy, kontaktní centra či úřady práce a společně jim vytvořit prostor pro skutečnou šanci na nový začátek. Měli mít k dispozici seznamy propuštěných i dostatečný časový prostor k přípravě jejich socializace na straně jedné i na ochranu veřejnosti proti zvýšení kriminality na straně druhé.

Na svobodu se ale dostanou i lidé, kteří se různými podvody finančně zajistili do konce života. Ti azylák potřebovat nebudou…

Ano, hospodářská kriminalita. Bohužel, to je další dopad amnestie, se kterým zásadně nesouhlasím a hrozně mě popuzuje. Desítky lidí, kteří si vybudovali svou existenci na obohacování na úkor druhých, budou osvobozeni jen proto, že se jim například léta dařilo vyhýbat se soudním jednáním. Současně však lidé, kteří jimi byli okradeni, v podstatě přijdou o praktickou možnost náhrady způsobené škody. Lidé páchající majetkové a hospodářské zločiny tak byli jednoznačně zvýhodněni na úkor poškozených obětí!

Dalo se tomu nějak zabránit?

Jsem přesvědčena, že pokud by byla amnestie odpovědně připravena, nemohlo k takové situaci dojít. A už vůbec nechápu námět pana Schwarzenberga a pana Kalouska na případné odškodnění postižených ze státních prostředků. Pachatelé trestné činnosti, kteří druhým způsobili miliardové škody, budou amnestováni a po odblokování svého majetku si budou žít exkluzivně ekonomicky a materiálně zabezpečeni, postižení budou nadále splácet dluhy a hypotéky a vláda tohoto státu bude hledat „kompenzační mechanismy" na jejich případné odškodnění? V jakých intencích to uvažují?! Opravdu je paní Spravedlnost slepá?

Takže podobný návrh nepodpoříte?

Rozhodně ne. Tento přístup je nejen amorální, ale je otevřeným výsměchem všem slušným lidem. Už skoro tři roky posloucháme vládní stesky na téma úspor, nejrůznějších vládních balíčků a omezení výdajů. Ty pak nejčastěji dopadají na nejzranitelnější skupiny populace včetně seniorů. Na valorizaci starobních penzí pro lidi, kteří celý život poctivě pracovali, tato vláda nemá prostředky, na kompenzace majetkových nároků za tuneláře a korupčníky prostředky najde? Ne, s tím rozhodně nesouhlasím. Stát musí zajistit rovný přístup k vymahatelnosti práva pro všechny včetně vymahatelnosti náhrad pro občany postižené majetkovou a hospodářskou trestnou činností od těch, kteří je poškodili.