Aktivistům, kteří se snaží mapovat osudy náhrobních kamenů, které byly ve čtyřicátých letech částečně zničeny a částečně rozprodány, se podařilo získat další nálezy ze Žešova koncem dubna.

Zde už loni došlo k významnému objevu pozůstatků prostějovské židovské historie.

"Doplnili jsme dřívější nález spodní části náhrobku Hani Barchelesové o jeho horní díl, a tak jsme se mohli pokusit o vizuální rekonstrukci. Na náhrobku bylo hebrejsky napsáno: „Zde leží ctnostná žena, paní Hendel, dcera Gittel, manželka Wolfa Barchelese, odešla na věčnost dvacátého šestého dne měsíce sivan roku 5654"," uvedl k nálezu Tomáš Jelínek z nadace.

Uvedl také, že žena s manželem žili na dnešním Žižkově náměstí a provozovali vetešnictví.Informace pak přinesl také k osudu dalšího náhrobku i člověka, jehož místo posledního odpočinku označoval.

"Dále jsme našli úlomky náhrobků Josefíny Kohnové, která zemřela ve věku padesát dva let v září 1876. Její židovské jméno bylo Patše a za manžela měla Michaela Kohna. Máme i dva mužské náhrobky: Bernhard Herlitzka, který měl židovské jméno Baruch, zesnul v dubnu 1879 ve věku 64 let a také Lasara Latzera," uvedl Tomáš Jelínek. K dalším úlomkům pak dohledávají aktivisté podrobnosti.

Horké téma

Židovská historie je nyní v Prostějově horkým tématem, které není pokaždé spojená s úspěšným pátráním po náhrobcích.

Více totiž dosud byl slyšet spor mezi magistrátem a právě nadací Kolel Damesek. Ten se týká rehabilitace hřbitova ve Studentské ulici.

Zatímco nadace a Federace židovských obcí ji požadují, proti se dosud staví jak politici, tak část veřejnosti. Věc je nyní v rukou mediátora sporu, expremiéra Vladimíra Špidly.