„Největším problémem při hledání práce je samozřejmě praxe, protože bez ní nemá člověk žádnou šanci. Snažila jsem se sehnat alespoň nějakou bezplatnou stáž, ale je to marné. Jedna firma mi dokonce řekla, že v pracovní době nemají čas na to, aby se mi mohli věnovat," řekla Alena Adamcová z Prostějova, která v červnu maturovala.

Právě absolventům má pomoct při vstupu na trh práce projekt, který se v kraji rozjel v září. Ten je má motivovat a zároveň jim pomoct k rozjetí vlastního podnikání.

„Chceme zvýšit možnost nezaměstnaných absolventů středních škol uplatnit se na trhu práce formou sebezaměstnání v oborech, které vystudovali. Jedná se především o řemesla," řekla Kartin Baníková, která koordinuje projekt Podnikaví absolventi v Prostějově.

Statistiky nezaměstnanosti

„Odborníci pomohou zájemcům nalézt vlastní podnikatelský záměr, naučí je sestavit si individuální obchodní plán a realizovat své nápady na trhu. Lidé si osvojí komunikační dovednosti, které jsou nutné při jednání s úřady a se zákazníky, zorientují se v ekonomických a právních normách či se naučí efektivně prodat svoje silné stránky," uvedl projektový manažer Ondřej Jabůrek.

Na konci září bylo v regionu bez práce téměř šest tisíc lidí.

„Míra nezaměstnanosti se v regionu zvýšila o dvě desetiny procenta a zastavila se na 7,6 %. Prostějovsko je však na tom nejlépe v celém kraji," řekl olomoucký analytik Úřadu práce Jaroslav Mikšaník. Nezaměstnaným by se však měla hledat práce o něco lépe. V regionu se totiž zvýšil počet volných pracovních míst. Zatímco v srpnu o jedno místo bojovalo dvacet lidí, v září to bylo necelých osmnáct.

„Současný počet uchazečů o zaměstnání je nejvyšší zářijovou hodnotou nezaměstnanosti od vzniku kraje," uzavřel Jaroslav Mikšaník. (ham)