Na místě jeho rodného domu je však nyní parkoviště.

Husserl maturoval v roce 1876 na německém gymnáziu v Olomouci a potom studoval postupně matematiku, fyziku, astronomii a filozofii na univerzitách v Lipsku, Berlíně a ve Vídni. Tam také získal doktorát za práci z oboru matematiky.

Během studií v Lipsku se seznámil i s T. G. Masarykem, který jej velmi ovlivnil a kterého také nazýval svým prvním vychovatelem. Zřejmě právě pod jeho vlivem se Husserl v roce 1886 vzdává židovského vyznání a přijímá evangelický křest.

O rok později (to už byl jeho otec po smrti) se ve Vídni oženil s Malvínou Steinschneiderovou, která pocházela rovněž z prostějovské židovské rodiny. Tehdy také vydává habilitační práci O pojmu čísla a Husserl se stává soukromým docentem na univerzitě v Halle.

Zde se mu také v letech 1892 až 1895 postupně narodily tři děti, dcera Elisabeth Franziska Carola a synové Gerhart Adolf a Wolfgang. Publikuje zde i svá Logická zkoumání. Za tuto knihu získal později na univerzitě v Göttingenu profesuru.

V roce 1914 zasáhla do života rodiny těžce první světová válka, během níž byl syn Gerhart těžce zraněn a Wolfgang padl v bojích u Verdunu. Záhy na to zemřela Husserlovi matka.

Ani za války neustává v pedagogické činnosti. Roku 1916 nastupuje na univerzitu do Freiburgu, kde se jeho první asistentkou stává pozdější významná katolická filozofka Edita Steinová (před jedenácti lety byla prohlášena za svatou).

Po skončení války, v roce 1919, se stává Husserlovým asistentem Martin Heidegger, po II. světové válce jeden z nejvlivnějších evropských filozofů, který ovšem brzy získal profesuru v Tübingen. Oba muže však nadále pojilo přátelství a často se navštěvovali. Roku 1928 se stává Husserl emeritním profesorem (odchází do důchodu), dále však přednáší v Německu i v zahraničí.

V roce 1933 vyhrál v Německu volby Adolf Hitler a bezprostředně nato, 6. dubna, byl dekretem ministra kultury Husserl suspendován a vyloučen ze všech univerzitních aktivit. O čtrnáct dní později se však stal rektorem univerzity Heidegger, který dekrety zrušil a povolal jej zpět.

Při tomto krátkém návratu začal u Husserla studovat Jan Patočka (později jeden z nejvýznamnějších českých filozofů a také zakladatel Charty 77), jenže jeho učitele už 20. července vyloučili podruhé.

V roce 1935 předkládá Husserl v Praze svou přednášku nazvanou Krize evropské vědy a psychologie, která se pak stává základem posledního velkého díla vydaného za jeho života. V roce 1936 totiž vychází kniha Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie.

Téhož roku fašisté jeho jméno vymazali ze seznamu přednášek na univerzitě ve Freiburgu. Manželé se musejí stěhovat a režim je i různými jinými způsoby šikanuje, až Edmund Husserl 27. dubna roku 1938 umírá.

Po jeho smrti dopravil přes čtyřicet tisíc stránek jeho stenografických textů a poznámek do bezpečí v belgické Lovani odvážný františkán Herman Leo van Breda a zachránil je tak před zničením.

A tak publikační činnost Edmunda Husserla neskončila jeho smrtí. Další kniha vyšla hned v roce 1939, následovaly pak ještě dvě v roce 1952. Další rukopisy uložené v archivu v Lovani postupně vycházejí v řadě Husserliana.

Nový filozofický směr

Fenomenologie znamená přesné zkoumání jevů. Místo zkoumání podstat a skutečností samých se tedy zabývá zkušeností, tím, jak se věci „samy“ člověku ukazují.
Fenomenologie je směr, který založil Edmund Husserl ve snaze o pevnější a určitější založení filozofie, aby se mohla stát pevným základem pro vědecké zkoumání skutečnosti vůbec. Husserl sám ji charakterizoval jako „novou popisnou metodu a z ní vzešlou apriorní vědu, jež se má stát hlavním nástrojem pro přísně vědeckou filosofii. Její důsledné uplatnění by mělo umožnit metodickou reformu všech věd“.
Zdroj: wikipedie

PAVEL MOŠ