V rozpočtu města na rok 2023 bylo schváleno pořízení 2 setů LED panelů pro využití v rámci provozu sportovišť. Rada města na svém jednání odsouhlasila převod jednoho setu těchto panelů do vlastnictví Sportcentra.

"Převod se týká konkrétně setu šesti kusů LED panelů v celkové hodnotě 244 tisíc korun bez DPH. Tedy 295 240 korun včetně DPH," upřesnil náměstek pro oblast sportu Miloš Sklenka.

S převedením a předáním majetku do evidence Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace, je spojena zákonná povinnost s odpisováním předávaného majetku. Zůstatková hodnota převáděného majetku bude doložena evidenční kartou.