"Jižní prstenec má za cíl vytvořit zelený lem kolem exponované části krajiny, zlepšit hygienické podmínky, zejména omezit prach z polí, zlepšit zasakovaní vody v krajině a rozšířit možnosti rekreace místních obyvatel. Jižní prstenec by měl mít charakter přírodního parku s výsadbou dřevin a luk. Mělo se jednat o protipól přetížené Hloučely,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO) s tím, že projekt Jižního prstence byl dle studie Jižní pás rozdělen do tří etap.

V Ječné ulici, mezi Domamyslicemi a Čechovicemi se chystá výsadba stromů a keřů za téměř milion korun. Foto: Magistrát města Prostějova
V Domamyslicích vysadí 24 stromů a stovky keřů

První etapa je projektově zpracována k realizaci, aktuálně se řeší majetkoprávní vztahy. Pro další postup přípravy Jižního prstence byla vybrána třetí etapa, která leží mezi Domamyslicemi a Krasicemi. Podnět pro zpracování studie a další podrobné projektové dokumentace vznikl na základě vykoupení pozemku na území Krasic s rozlohou 5501 metrů čtverečních.

"Odbor rozvoje a investic provedl průzkum trhu na zpracování studie a projektu a nejvýhodnější cenovou nabídku předložil atelier Florstyl, a to ve výši 406 381 korun včetně DPH. Datum odevzdání studie plus projektová dokumentace by měla být hotová do 14. prosince 2023, inženýrská činnost pak do 31. března příštího roku. Vzhledem k tomu, že na tuto akci nejsou v rozpočtu na letošní rok vyčleněny peníze, bylo třeba schválit toto rozpočtové opatření,“ dodává Rozehnal.