"Ředitel Základní školy Jana Železného Prostějov požádal o navýšení příspěvku o 1,5 milionu korun na dokončení realizace projektu modernizace učeben z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Realizace samotného projektu již započala v prázdninových měsících," informoval náměstek primátora Miloš Sklenka.

Celkové náklady na realizaci projektu po ukončených výběrových řízeních činí 5,7 milionu korun, o 1,5 milionu více, než má škola k dispozici. Úspěšnou realizací tohoto projektu škola dosáhne modernizace a vybudování odborných učeben na ZŠ Jana Železného Prostějov.

"Konkrétně v pavilonu D vznikne moderní učebna dílen pro 18 žáků, která bude sloužit pro kovoobrábění a dřevoobrábění, vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele doplněná o interaktivní zobrazovač s vizualizérem. Pavilon A bude mít novou moderní kuchyň pro výuku 18 žáků, která odpovídá požadavkům dnešní doby," konkretizoval Sklenka.

Učebna bude vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků, doplněná interaktivním zobrazovačem s vizualizérem. Projekt rovněž řeší celkovou plnou konektivitu školy a bezbariérovaost.