"Konkrétně jde o podporu výsadby záhonů lilií a lučních směsí v Žešově a ve Vrahovicích. Na každou z těchto výsadeb obdržíme z kraje přes 87 tisíc korun, což je 50 procent z celkových nákladů na výsadbu. V rámci uvedeného projektu jsme liliemi a lučními květy osázeli v Žešově a Vrahovicích celkem 200 m2 plochy,“ shrnuje náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Uzavření smlouvy o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023 schválil na svém jednání radní.