„V lednu letošního roku podalo město Prostějov žádost o dotaci z Olomouckého kraje, a to z programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023. Z dotace budeme realizovat projekt Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská, Prostějov – 2. etapa,“ přiblížil primátor města František Jura (ANO).

Prostor před hřbitovní bránou bude bezpečnější. "V rámci realizaci projektu budou provedeny stavební úpravy zpevněných ploch v prostoru před hřbitovem na Brněnské ulici. Bude řešeno místo pro přecházení, připojení místní komunikace na III/433, dále autobusové zastávky a stání autobusů," vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na realizaci tohoto projektu dotaci ve výši 957 544,73 korun.