Město pokračuje ve výkupu pozemků. "Jde především o dva pozemky v části 1. etapy realizace zeleného prstence, na který je již zpracována projektová dokumentace. Opět jsem oslovila zbývající vlastníky pozemků části 1. etapy a jsem nesmírně ráda, že nám vyšli vstříc a pozemky městu prodají," informuje 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS).

Ilustrační foto
Chtěl kebab po zavíračce, nedostal ho, tak zmlátil obsluhu do bezvědomí

V rámci řešené části 1. etapy zbývá dořešit poslední pozemek ve vlastnictví soukromé osoby a dohodnout podmínky převodu dvou pozemků se Státním pozemkovým úřadem.

Další pozemky ve 2. etapě

V rámci aktuálně projednaného výkupu pozemků pro jižní prstenec jsou dále řešeny výkupy spoluvlastnických podílů u dvou pozemků ve 2. etapě od jejich spoluvlastníků, se kterými se rovněž podařilo dohodnout na prodeji.

Problematika výkupu pozemků pro vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města je řešena od ledna 2019. Na území označované zjednodušeně pojmem „Jižní prstenec“ byla zpracovaná územní studie, která řeší území přes 30 hektarů.

Toto území je přibližně ohraničeno ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská, v šířce pásu ohraničeného ulicí Jaroslava Kaštila až po ulici Za Určickou. V tomto území je dotčeno přibližně 60 pozemků různých vlastníků v katastrálních územích Prostějov, Krasice a Čechovice u Prostějova. Město Prostějov postupně osloví všechny vlastníky.

Radní doporučují zastupitelům schválit rozpočtové opatření ve výši 900 tisíc korun na výkupy pozemků od 7 vlastníků.