Logo: Co nám covid vzal, co nám covid dalZdroj: Deník"Na první vlnu nebyl připraven nikdo. Jestli někdo tvrdil, že ano, tak si myslím, že si trochu nalhává do vlastní kapsy," ohlíží se k jaru Radim Weisser, ředitel prostějovské ZŠ E. Valenty a pokračuje: "První vlnu jsme se snažili využít uchopením komunikace mezi žáky a rodiči s pomocí platformy Bakaláři. Komunikovali jsme s rodiči a žáky prvního stupně formou e-mailů a telefonů. Pro druhý stupeň jsme zřídili na vlastních webových stránkách speciální sekci, kde jednotliví učitelé prioritních předmětů zadávali materiály a žáci je průběžně plnili. Postupně jsme se ale už pokoušeli o on line výuku a zpětnou vazbu formou MS Office 365 Teams."

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce, 5. 12. 2020
"Rozvolněná" olomoucká zoo láká i na nové přírůstky. Návalů se teď bát nemusíte

Bez rodičů by to nešlo

"Musím pochválit většinu žáků za aktivitu a pravidelnou účast na synchronní výuce. Rodiče za vstřícnost a podporu, pedagogy školy za neustálou iniciativu k řízení výuky jednotlivých tříd. Společně se snažíme, aby výpadek prezenční výuky byl v co největší míře minimalizován," chválí si součinnost ředitel školy.

Učili se s pomocí Teams

"Na druhou vlnu jsme se připravovali už od září. Všichni žáci od 3. do 9. třídy zvládli uživatelské prostředí platformy Teams. Všichni učitelé naší školy prošli několika interními školeními, tak aby zvládli možnou výuku on line bez problémů," informuje ředitel Weisser a dodává: "Jakmile druhá vlna přišla, tak jsme byli prakticky všichni na on line výuku nachystáni. Jeli jsme podle rozvrhu a téměř nejsme ve skluzu."

Marek Vaca, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice AGEL Šternberk.
Porod na všech čtyřech? Časté, říká primář šternberské porodnice

Zvládli to i ti nejmenší

"U prvňáků a druháků ještě není taková míra samostatnosti a digitální gramotnosti, aby mohli plně převzít odpovědnost za své vzdělávání. Tam je potřeba, aby se aktivně zapojili rodiče. Zaslali jsme jim přístupové kódy a hesla a po domluvě s třídními učitelkami byly děti rozdělené do skupinek," popisuje formu výuky Radim Weisser a doplňuje: "Jednou v týdnu jsme měli v podvečer i třídnickou hodinu, ve které třídní učitelka měla možnost probrat s rodiči případné problémy. V závěru toho období jsme nabídli i individuální konzultace pro žáky, kteří potřebovali větší podporu."

V technice nebyl problém

"Byli jsme dobře vybaveni. Od 1. ledna letošního roku realizujeme projekt ´Chytrá škola´ a s podporou prostředků ze státního rozpočtu na ICT techniku jsme tím pádem vybaveni. Všichni učitelé tak měli k dispozici kvalitní notebook a prakticky s ročním předstihem, od loňských letních prázdnin, už využíváme novou strukturovanou síť. Desetinásobně jsme navýšili rychlost přenosu dat," popisuje Radim Weisser a pokračuje: "Učitelé tak mohli pracovat i přímo ze školy. Tedy ti, kterým z nějakých důvodů nevyhovovala forma home office."

Tramvaj na zrekonstruované trati v ulici 8. května. 4. prosince 2020
Tramvaje se vrací do centra Olomouce. Podívejte se na novou konečnou

Vybavení zapůjčili potřebným

"Zapůjčení notebooků žákům, kteří nedisponovali potřebnou technikou jsme dokázali zajistit z vlastních zdrojů. Musím také zmínit nezištnou pomoc paní Milady Sokolové, která zajistila darování dvou notebooků pro třídu 3.A. Případná neúčast na synchronní výuce tak přímo nesouvisela s IT vybavením, ale s jinými problémy," informuje ředitel Weisser a dodává: "Po celé období druhé vlny se nezapojili do online výuky maximálně tři žáci z celkového počtu 642, což považuji za úspěšnou bilanci."

Pomáhal i krizový štáb

"Město jako zřizovatel naší školy nám zajistilo ochranné pomůcky pro pedagogické pracovníky a správní zaměstnance. Při znovuotevření škol nám zakoupilo desinfekce. Měli jsme také možnost konzultací s krizovým řízením ve všech věcech přijatých opatření k zajištění hygienických a bezpečnostních podmínek," uzavírá Radim Weisser.