Původně ji totiž, spolu s jejími dvěma dětmi, odsoudil prostějovský okresní soud na léta vězení. Tento rozsudek postupně potvrdil krajský i Nejvyšší soud.

Žena totiž navedla své děti, aby předstíraly retardaci a pak na ně pobírala dávky.

„Pochybení při diagnostice, nedostatečná pečlivost a spoléhání se na informace poskytnuté stěžovatelkou pak vysvětlují, proč intelektem nepříliš obdařená stěžovatelka byla s to uvést lékaře v omyl,“ uvedla soudkyně Ústavního soudu Michaela Židlická.

O vině podvodnice podle ní není pochyb.

„Pro shledání viny stěžovatelky je rozhodné, že pojala úmysl a vyvinula úsilí k uvedení příslušných orgánů v omyl za účelem obohacení; skutečnost, že spáchání trestného činu usnadnila nečinnost okresního soudu a České správy sociálního zabezpečení, jakož i nedůkladné vyšetření provedené MUDr. H., stěžovatelku nezbavují trestní odpovědnosti,“ uzavřela Židlická. (pam)