"Výsledek následné orientační zkoušky na přítomnost jiných návykových látek však byl již pozitivní a ukázal přítomnost látky amphetamin/metamphetamin. Výzvu k podrobení se odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění ovlivnění zakázanými látkami cyklista odmítl," popisoval policejní mluvčí František Kořínek.

Pro své jednání je nyní podezřelý z přestupků podle zákona o silničním provozu.

Za ty mu hrozí pokuta od dva a půl do dvaceti tisíc korun.

O sankci bude rozhodovat příslušný správní orgán.