U řidiče provedli jak orientační dechovou zkoušku, tak i orientační test na omamné a psychotropní látky," informovala policejní mluvčí Irena Urbánková a pokračovala: "Orientační dechová zkouška byla negativní, zato test na omamné a psychotropní látky prokázal přítomnost amfetamin/metamfetamin/XTC a cannabis." Řidič se po poučení dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření, spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici.

Policisté mu další jízdu zakázali. Řidič je nyní podezřelý z přestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Přesná právní kvalifikace bude stanovena na základě výsledků laboratorního zkoumání odebraného biologického materiálu.