„Při kontrole v roce 2014 jsme například zjistili, že provozovatel včas nevyměnil aktivní uhlí v takzvaném dioxinovém filtru, který slouží k záchytu některých emisí. Také stanoveným způsobem nesledoval úroveň vyhoření odpadu a automatizovaný měřicí systém pro některé znečišťující látky nebyl vůbec kalibrován," informoval Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci. Poukázal na to, že spalovna přitom stojí nedaleko obydlené zóny.

Inspektoři také zjistili, že ve spalovně používali ke skladování odpadů prostor, který neměli v povolení ani provozním řádu.

„Při následné opakované kontrole v únoru loňského roku jsme přišli ještě na další porušení zákona: přímo v době kontroly došlo ve dvou případech k překročení půlhodinového emisního limitu pro oxid uhelnatý," dodal Pallós.

Vedení firmy se k pochybením a překročenému limitu CO nechtělo vyjádřit. Proti pokutě se společnost odvolala, ministerstvo životního prostředí je však podle inspekce v plné výši potvrdilo.

„Nikoho jsme neohrozili. Byly to malichernosti. Nebudeme se k tomu vyjadřovat," reagoval zástupce vedení společnosti Megawaste-Ekoterm, který nesdělil jméno.