Jednotku tvoří zkušení policisté z dlouhodobou praxí.

"Jednalo se o výhrůžky policistům, soudcům nebo státním zástupcům. Hrozby chodily do oficiálních schránek a my jsme museli zjišťovat, jak dalece jsou hrozby reálné. Měli jsme oprávněné obavy o své kolegy," informoval Tomáš Adama, vedoucí územního odboru Prostějov.

Obviněný muž si buď si zcela mylně vyložil v Listině základních práv a svobod zakotvené právo na svobodu projevu, nebo podcenil schopnost policistů dohledat pachatele trestných činů páchaných prostřednictvím počítače a sítě internetu.

"V období od července 2017 do června 2018 zaslal nejméně pět emailových zpráv muži, který je u nás i v zahraničí široce respektovanou osobností a dokonce se o něm veřejně diskutovalo jako o možném vhodném kandidátovi na prezidenta republiky," poodkryl identitu adresáta plukovník Leoš Klučka, jenž má prostějovskou speciální jednotku na povel.

V odeslaných zprávách byla oběť zahrnuta velice vulgárními nadávkami a hrozbami nejhrubějšího charakteru, kde například jeho zabití mělo předcházet i mučení. Využil přitom zdánlivě anonymního přístupu k internetu ve svém bydlišti i internetu veřejného.

Bomba pod policistovo auto

Další případ, kterého se měl stejný muž dopustit, byl vyvolán hněvem a touhou po pomstě svému dvaačtyřicetiletému známému, se kterým se koncem roku 2018 nepohodl. Pod vlivem zjitřených emocí napadl obviněného „originální“ druh pomsty.

"Obviněný muž využil situace, kdy jeho dvaačtyřicetiletý kamarád nechal otevřenou svou e-mailovou schránku. Z té potom rozeslal e-maily s vulgárními nadávkami a hrozbami fyzickou likvidací, které adresoval státnímu zastupitelství, soudu a na územní odbor Policie ČR Prostějov," popisoval Leoš Klučka.

V těchto e-mailech hrozil adresátům zastřelením všech policistů i soudců nebo vyhozením do vzduchu celého státního zastupitelství, uložením bomby pod soukromý automobil jenoho z policistů.

"Jménem nic netušícího poškozeného pak také e-maily podpesal a z důvodu zahlazení stop následně výhružné e-maily ze schránky odstranil," doplnil Leoš Klučka.

Muž byl pro toto jednání obviněn z přečinu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. Za to mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Obviněný muž se těchto skutků dopustil přesto, že byl pro protiprávní jednání páchané prostřednictvím sítě internet v minulosti již pravomocně odsouzen. Ke svému protiprávnímu jednání používaný počítač obviněný dobrovolně vydal a soud bude rozhodovat o jeho propadnutí.

PŘÍPADY TRESTNÉ ČINNOSTI ŠÍŘENÍM INTERNETU V PROSTĚJOVĚ

2016 / 2017 / 2018 / 2019 (do 30. 6.)

Úvěrový podvod 23 / 59 / 70 / 27

Podvod 9 / 33 / 41 / 25

Mravnostní 3 / 3 / 2 / 3

Autorské právo 19 / 0 / 0 / 1

Celkem 54 / 106 / 117 / 68

Zdroj: Policie ČR