Strážníci budou mít k dispozici zrenovované středisko. Konkrétně jde o projekt modernizace centrálního pracoviště operačního střediska městské policie.

Městští radní schválili i další projekty prevence kriminality. Žádat na ně budou dotace. "Předpokládaná celková výše nákladů spojených se zpracovanými projekty prevence kriminality v roce 2023, které by mohly být podpořeny státní účelovou dotací, by měla činit 2,2 milionu korun. Celková výše požadované dotace ze státního rozpočtu pak 1,1 milionu," uvedla náměstkyně primátora Marcela Župková.

Konkrétně by mělo dojít k obnově městského kamerového systému a rozšíření počtu mobilních kamer. Budou modernizovány dva kamerové body, na nichž dojde k výměně stávajících kamer za kamery s ultra vysokým rozlišením.

Ilustrační foto
Oslava narozenin v Prostějově se zvrhla v bitku

"Dále bude stávající systém rozšířen o další dva pevné kamerové body a budou pořízeny mobilní kamery, které budou využívány dle aktuální potřeby monitoringu veřejného prostranství," doplnila Župková s tím, že součástí projektu bude také modernizace a zvýšení výkonu hlavního záznamového kamerového serveru.

Rozšíří se i funkcionalita softwaru kamerového systému. Dojde nejen k rozšíření funkcionality analytického softwaru, ale také k navýšení počtu licencí pro analýzy kamerových záznamů.

Ilustrační foto
Pomočený muž obsadil lavičku v centru Prostějova, jiný sprostě vyřvával na úřadě

Nadále se budou značit i jízdní kola. Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků bude prováděno syntetickou DNA. "V předchozích šesti etapách bylo označeno více než 1330 kusů jízdních kol a invalidních vozíků v celkové hodnotě přesahující 26 milionu korun. V rámci VII. etapy bude označeno dalších sto až dvě stě jízdních kol a v případě zájmu také invalidní vozíky," říká náměstkyně.

"Označení může pomoci odradit potencionální pachatele od úmyslu spáchat trestný čin, nebo jej usvědčit z jeho spáchání, omezit prodej odcizených předmětů třetím osobám, nebo urychlit navrácení odcizeného předmětu původnímu majiteli," dodala Marcela Župková.

Čipování kol. Ilustrační foto.
Očipujte si kolo. Prostějovští strážníci budou "značkovat" u kina i v parku

Policisté se budou věnovat i prevenci u dětí. Projekt se jmenuje Návazné pobyty pro děti. V rámci tohoto projektu proběhnou pobyty pro děti v období letošních letních prázdnin s návaznou dvoudenní podzimní aktivitou.

Do pobytů budou zařazeny preventivní aktivity Policie ČR, městské policie, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Cílem je návod ke zdravému životnímu stylu, smysluplnému naplnění volného času a prevence sociálně patologických jevů.