„Ve dvanácti případech se jednalo o přestupek překročení nejvyšší povolené rychlosti jízdy a jednou o případ nevyhovujícího technického stavu vozidla, který bude předán k dořešení příslušným správním orgánům,“ vysvětlil policejní mluvčí František Kořínek.

KATEŘINA PĚTROŠOVÁ