„Ti nalezli knihu z roku 1684 s názvem Sacra Biblia z Norimberku. Její vlastník známý není, proto se obracíme na veřejnost," uvedl policejní mluvčí František Kořínek s tím, že vlastník knihy by se měl o ni přihlásit na němčické služebně policie.

„Nepřihlásí-li se majitel knihy ve lhůtě půl roku, bude policií vyhlášená věc vydána do vlastnictví státu. Tím ovšem není dotčeno právo vlastníka žádat vrácení takové věci nebo vydání částky stržené za její prodej," dodal policejní mluvčí