"Proto byla zajištěna za pomoci donucovacích prostředků hmatů a chvatů a byla jí nasazena pouta. Ke zranění osob ani ke škodě na majetku při použití donucovacích prostředků nedošlo," popsal zákrok policejní mluvčí František Kořínek.

Z důvodu ochrany veřejného pořádku a života a zdraví zajištěné osoby byla poté žena k vystřízlivění umístěna do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Výše škody způsobené uvedeným rozbitím okna byla předběžně vyčíslena na pět set korun.

Pro své jednání je žena nyní podezřelá z přestupku proti majetku a přestupku proti veřejnému pořádku. Za neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci jí hrozí pokuta do deseti tisíc korun. Za rozbití okna pak až do padesáti tisíc korun.

Věc bude k dořešení postoupena příslušnému správnímu orgánu.