Podmíněný trest osmadvaceti měsíců a peněžitý trest padesát tisíc korun dostala i jeho spolupracovnice Martina Vystavělová. Ta si ponechala lhůtu na odvolání. Rozsudek tedy dosud nenabyl právní moci. O případu Pavla Ventruby tak bude rozhodovat krajský soud v Brně.

Obžaloba vinila Ventrubu a Vystavělovou z toho, že vybírali od zákazníků zálohy na dodání oken. Okna však jejich zákazníci nikdy nedostali.

Napálená seniorka

Do redakce Prostějovského deníku si v březnu roku 2010 našla cestu i oklamaná seniorka Michaela Jílková. „Okna mi měli vyměnit do desátého ledna,“ vysvětlovala tehdy Jílková.

Pracovníci prodejny jí slíbili, že okna nainstalují v únoru. „Nepřišli a telefon mi nezvedali,“ uvedla Jílková.

Vypravila se tedy znovu do kanceláře VENTISU. „Měli tam zavřeno,“ konstatovala. Oken ani peněz už se nedočkala.

Manžela zmlátil, okna nedodal

Při urgencích se Ventruba často choval agresivně.

„S panem Ventrubou jsme také měli tu čest. Manžela zmlátil, okna nedodal, peníze nevrátil,“ ozvala se do diskuze k jednomu z prvních článků o kauze čtenářka Prostějovského deníku. Při jiném podobném jednání, ve kterém zase hrály roli dluhy poničil Audi, které mu ovšem nepatřilo. Tím si od obžaloby vysloužil stíhání nejen za podvod, ale také pro poškozování cizí věci.

Co se dělo u soudu?

Podle soudu ekonomická situace firmy od určitého okamžiku vylučovala, aby její zástupci sjednávali nové zakázky v přesvědčení, že své závazky dodrží.

„Během února až dubna roku 2009 se dostala firma do vážných potíží. Nejpozději od května muselo být vedení firmy jasné, že nejen nebudou schopni splnit objednávky, ale ani vrátit vybrané peníze,“ uvedl při zdůvodnění rozsudku soudce Petr Vrtěl.

Státní zástupkyně odcházela od jednání spokojená. „Výše trestů se mi zdá přiměřená. Jestli podáme odvolání, zvážíme až poté, co prostudujeme materiály, které dodá soud a zvážíme důvody, které vedly ke zproštění části obžaloby,“ uvedl státní zástupkyně Gabriela Bílková.

Pavel Ventruba se přímo v jednací síni proti rozsudku odvolal prostřednictvím svého právníka.

„Odvolali jsme se jak proti výroku o vině, tak proti výroku o trestu. Navrhovali jsme totiž doplnění dokazování výslechem dalších svědků. Soud nám ale nevyhověl a tak podle našeho názoru nebyl náležitě zjištěn pravý skutkový stav věci,“ komentoval odvolání Ventrubův advokát Jaromír Kaláč. (pam)