Tohoto skutku se měl dopustit tím, že se v období od října 2015 do června 2016 v nejméně třech případech vydával za makléře společnosti provádějící obchody s měnami.

Se třemi zájemci o služby společnosti uzavřel dohodu o investování peněžních prostředků do derivátových obchodů s měnami. Dva z nich mu na účet jeho přítelkyně poslali po 200 tisících korunách a třetí částku 20 tisíc korun.

Obviněný poté od přítelkyně peníze převzal a v rozporu s dohodou je použil pro vlastní potřebu. V případě prokázání viny a odsouzení obviněnému za přečin podvod hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.