Policisté však muže přistihli v domě jeho družky, kde pobýval v noci z jedenáctého na dvanáctého května.

„Upozornili mě občané, že se tam zase objevil. Zavolal jsem tedy policistům do Konice. Nebylo to totiž poprvé,“ prohlásil starosta obce Ladislav Jedlička.

Podle svědectví místních holdovala dvojice alkoholu. Partner pak svou družku začal bít a tropil v obci výtržnosti. Totéž se dělo i během jeho občasných návštěv po udělení zákazu.

„Muž se svým jednáním dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta,“ zhodnotil jednání stíhaného čtyřicátníka prostějovský policejní mluvčí Petr Weisgärber.

Jak je to se zákazem pobytu?

Zákaz pobytu na určitém území může udělit soud jako součást trestu.

„Dělá se to však spíše výjimečně. Na našem okresním soudě jde o několik málo případů ročně,“ vysvětlil předseda prostějovského soudu Vladimír Váňa. Pro vyslovení zákazu pobytu musí být splněny určité podmínky. Trestaný nesmí mít například v zakázané obci trvalé bydliště.

„Tím by mu bylo znemožněno bydlení, což není smyslem těchto trestů. Funguje to spíše tak, že pokud má někdo oblíbené místo k páchání trestné činnosti, tak se mu tam pobyt zakáže. Pokud ho pak policie přistihne, tak má na krku trestný čin maření úředního rozhodnutí a vykázání,“ objasnil Váňa.

Ilustroval to na příkladu. Příslušníci přerovské etnické komunity, kteří jezdí krást do Prostějova, zde mívají pobyt zakázán. Obdobně je tomu i s Prostějovany, kteří za stejným účelem vyrážejí do Přerova.