„V průběhu srpna letošního roku odcizil na různých železničních tratích na Prostějovsku celkem deset kusů,“ uvedl prostějovský policejní mluvčí Petr Weisgärber.

Zloděj, který způsobil škodu za skoro sto tisíc se nebude před soudem zodpovídat jen z krádeže, ale hlavně z trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. To by mu mohlo vynést až šest let vězení.

Při jeho krádežích naštěstí k žádnému ohrožení života nedošlo.

„Když z nějakého důvodu vypadne napájení kolejového obvodu, dispečer to okamžitě uvidí na světelné tabuli a na místo vyšle opraváře. Signalizační zařízení se navíc automaticky přepnou do bezpečnějšího režimu,“ vysvětlil mluvčí Správy železniční a dopravní cesty Pavel Halla. V praxi to znamená, že signalizační zařízení bude stále blikat a zvonit i když vlak nepojede a závory se spustí.

V čem tkví nebezpečí?

Nebezpečná situace může nastat tehdy, když řidič, který zjistí, že je signalizace porouchaná, ztratí trpělivost před příjezdem drážních techniků. I po porouchaném úseku totiž může projet vlak. Mluvčí správy železnic připomněl i to, že pokud signalizační zařízení mlčí a nebliká ani modré světlo, platí stejná pravidla jako na přejezdu, který je označen jen křížem. To znamená, že řidič na něj může vjet teprve potom, co se přesvědčí, že se vlak neblíží.

Ukradené tlumivky, jak se také transformátorům říká však nezpůsobují nepříjemnosti jen řidičům, ale především železničářům.

„Přes přejezdy s vyřazenou signalizací mohou projíždět soupravy pouze desetikilometrovou rychlostí za stálého houkání. Ze stanic je navíc možné vypravovat vlaky jen tak, jak se to dělalo v devatenáctém století, to znamená pustit další až po příjezdu předchozího. Tím dochází ke zpožděním. která se sčítají,“ popsal situaci po krádeži transformátoru Ha­lla.

Transformátory jsou oblíbenou kořistí zlodějů barevných kovů.

„V těchto zařízeních je totiž hodně mědi. Loni jsme řešili více než sto sedmdesát takových případů. Největší problémy máme ve středních a severních Čechách, tam, kde je velká koncentrace lidí, kteří barevné kovy sbírají,“ uvedl Pavel Halla. (pam)