Ty časy jsou pryč: fotbal v Určicích se musel uskromnit, starosta před rokem a půl odstoupil z funkce. Hlavně však nyní čelí obžalobě z neoprávněného nakládání s odpady. A tedy hrozbě tříletého vězení. Pokud by navíc soud rozhodl o vině a navíc označil odpad za nebezpečný, mohl by Vlastimil Konšel čelit i pětiletému trestu a také pokutě.

"Nejméně v letech 1998 až 2015 povolil pan Konšel v rozporu se zákonem ukládání odpadů na pozemcích obce, které k tomu nebyly určené. Dělo se tak bez řádné kontroly a evidence," řekl mimo jiné k obžalobě státní zástupce Jaroslav Miklenda.

Poškozená strana, tedy obec, která musí nyní nechat odpad zlikvidovat, pak po starostovi požaduje také zaplacení škody - více než jeden a čtvrt milionu korun.

Necelá padesátka obyvatel Prostějova - jubilantů se sešla v Duze. Město jim nachystalo pohoštění i drobný dárek.
Jubilanty čekala hudba a sladkosti. Také však zklamání

Nesouhlasím, odmítám obvinění

Následně dostal slovo exstarosta. "Nesouhlasím, odmítám obvinění," trval na své nevině. Posléze se rozhovořil o tom, jak obec pod jeho vedením postupovala.

"Měli jsme povolení na terénní úpravy a rekultivaci skládky, na kterou jsme v roce 2007 získali studii. Skládka byla doplněna zeminou a stavebninami," uvedl u soudu.

Závěry České inspekce životného prostředí z roku 2015, kdy se po sondách hovořilo o přítomnosti ropných látek omlouval dřívějším využíváním místa coby skládky, která zde fungovala v letech 1971 až 1995.

Připomněl pak, že obec v místě dělala kontroly.

"Prováděli jsme na místě šetření. Žádná jiná cesta před rekultivací skládky každopádně nebyla možná," hájil starosta skutečnost, že se skládka po jejím uzavření v devadesátých letech dále rozrůstala. Což postupně připustili i někteří ze svědků, které povolala obhajoba.

Nicméně argumenty Vlastimila Konšela, které předkládal, žalující stranu ani soudkyni nepřesvědčily. Ani výroky exstarosty, v nichž označil kauzu za účelovou, a za pokus o jeho kriminalizaci.

"Pokud by byl proces vykonstruovaný, jak říkáte, nebyl byste u soudu," poznamenala soudkyně Adéla Pluskalová, po níž následovala další vyjádření Vlastimila Konšela. Odpad zavážený na skládku označil za nezávadný a určený k doplnění terénu, a že kontrolu toho, co se na skládku vozí by sám jako starosta zajišťovat nestíhal.

Narazil však také na povolení využívání skládky. To měla podle exstarosty vydat stavební a zemědělská komise obce.

"Požádali jste o povolení stavební úřad?" ptal se státní zástupce.

"Skončilo to u studie. Chyba byla, že jsme úřad o povolení nežádali," uvedl Konšel, který ovšem zopakoval, že je vnitřně přesvědčený, že neudělal nic proti zákonu.

Ilustrační foto
Venkov láká nové sousedy. Blízkostí města i cenami parcel

Věřili jsme, že to má starosta pevně v rukou

Po dalších minutách vyptávání a obsáhlých odpovědí Vlastimila Konšela, který nadále své jednání hájil, došlo na svědky. Těmi byli členové komise, ale také zastupitelé a nynější starosta Petr Kouřil.

"Bylo nám řečeno, že navážení odpadu na skládku je v pořádku. Kdo něco chtěl přivézt, tak to šlo následně přes starostu," uvedl posledně jmenovaný, který v době využívání skládky byl nejprve zastupitelem, později místostarostou. A v tom se shodoval s ostatními svědky. Vesměs tvrdili, že povědomí o tom, že činnost na skládce neustala měli, věřili však starostovi, že je vše v pořádku.

"Věřili jsme, že to má pevně v rukou," vyjádřil se jeden z nich.

Ilustrační foto.
Obyvatelé Kobeřic se nadále bouří proti střelnici. Bojí se hluku

Evidence? Ta se určitě vedla

Jaroslav Miklenda následně zpochybnil odbornost například Zdeňka Procházky, muže, který měl kontrolovat, co kdo na skládku dováží.

"Já jsem kontroloval, co se na místo přiváželo. Ojediněle jsem pak auta posílal pryč. Evidence? Ta se určitě vedla," tvrdil Procházka, svého času zaměstnanec obce. V tu chvíli bylo slyšet první, ne však poslední uchechtnutí Marie Slezákové. Nynější místostarostka byla jedním z prvních lidí, který na možné porušení zákonů poukázal.

Nicméně i Zdeněk Procházka připustil, že se na skládku přivážela stavební suť. A stejně tak to, že nedocházelo na sondy, které by mohly odhalit nebezpečné látky.

Pod palbu se po něm dostal František Mlčoch. Ten mimo jiné tvrdil, že se zákony ohledně odpadu zpřísňovaly v průběhu let. Hájil tak vyvážení stavební suti na tou dobou už jen neoficiální skládku.

"V případě stavebních odpadů se však neměnily," upozornila soudkyně muže.

"Rozhodnutí stavební a bytové komise tedy je podle vás stavebním povolením? A stavební úpravy měly být zabezpečené odbornou osobou? Váš předchůdce na ni nevypadal," rýpnul si Jaroslav Miklenda do Mlčocha s odkazem na výpověď Zdeňka Procházky.

Opakovaně pak poukazoval na to, že se aktéři často pouze domnívali a tušili o zákonech, ve skutečnosti je však neznali.

Ilustrační foto
V Prostějove má přibýt další rondel

Exstarosta: Stále to vnímám jako mstu vůči mně

Nicméně i přes ostré výroky na účet žalujících či naopak svědků žalovaných soud k rozhodnutí nedospěl. Už dříve oznámil, že bude jednání pokračovat ve čtvrtek ráno.

"Stále to vnímám jako mstu vůči mě. Navíc, pro prostředí jsme zazeleněním skládky udělali co jsme mohli," uvedl po pětihodinovém jednání Vlastimil Konšel a slíbil dlouhou závěrečnou řeč.

Ani na názoru Marie Slezákové se nic nezměnilo.

"Padlo u soudu, že zastupitelé a radní o činnosti věděli. Musím se jich ale zastat - mysleli si, že vše je v pořádku," uvedla místostarostka, která si neodpustila poznámku vůči svědkům.

"Často neříkali věci relevantní k obvinění. Chvílemi mi to připadalo až legrační," uzavřela.

Obec Určice
Kauza určické ilegální skládky míří k soudu
Vlastimil Konšel jako starosta Určic v roce 2009
Exstarostu Určic vyšetřuje policie. Kvůli ilegální skládce