"Standardně jsou používány různé metody jako barvivo, drátek, klip, iodová zrna – každá z těchto metod má ale své nevýhody. Na našem pracovišti jsme zavedli značení zhoubných lézí pomocí magnetického zrna což je kovový marker o velikosti 5x1 mm, který se v lokální anestezii zavede do prsní tkáně s nádorem," vysvětluje Barbora Otčenášková, lékařka chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov.

Ilustrační foto
Do stávky nejdou v Prostějově pouze dvě základky. Podívejte se na další školy

V praxi to znamená, že pomocí speciálního detektoru na principu využití bezpečného magnetického pole je s velkou přesností toto zrno lokalizováno a takto označený nádor je následně odstraněn. "Mimořádný význam má tato metoda v chirurgické léčbě po předchozí onkologické neoadjuvantní terapii," dodává Otčenášková.

Ve většině případů léčby zhoubných nádorů prsu v raném stádiu se provádí takzvaná biopsie lymfatických uzlin, která je označovaná jako SLNB (sentinel lymph node biopsy). Pomocí této metody, která stanoví lymfatické uzliny s největším potenciálem vzniku metastáz, mohou kliničtí lékaři určit stadium rakoviny a adekvátně rozhodovat o pooperační péči.

V Prostějově se k životu probouzí stánkaři a rýsuje se i mobilní kluziště. První zatěžkávací zkouškou projdou už v pátek.
Vánoční start v Prostějově. Rozsvítí se strom, koule a přijedou i huláni

Díky detekci sondou Sentimag a využití nejmodernější metody značení uzlin magnetickou látkou operatér snadněji lokalizuje takzvanou Sentinelovu uzlinu, která je zásadní pro stanovení stupně rozšíření nádoru a má klíčový význam pro strategii v chirurgické operativě.

"Nově využívaná metoda má nesporně velkou výhodu v tom, že se do těla neaplikuje radioaktivní látka, ale magnetická, která obsahuje nanočástice oxidu železa, které jsou tělu vlastní. Této metody jsme na našem pracovišti využili nově již u dvaceti pacientek," uzavírá zkušená doktorka.