Rekonstrukci a dostavbu kliniky zahájila fakultní nemocnice vloni na jaře. Výsledkem je po roce a půl nová dvoupodlažní budova vybavená dalším přístrojem PET/CT pro vyšetření pacientů s nádorovými a zánětlivými procesy. Podle ředitele nemocnice Romana Havlíka se jednalo o jeden z nejnákladnějších projektů realizovaných v posledních letech.

„Diagnostika pomocí radionuklidů, zvláště diagnostika nádorů, jde tak rychle dopředu, že technologie zastarávají v rámci pěti deseti let, taktéž kapacity jsou nedostatečné. Nyní jsme opět na diagnostické špičce pomocí radionuklidů,“ uvedl ředitel nemocnice.

V pavilonu X2 vznikla nová vyšetřovna PET/CT, druhé podlaží bude sloužit laboratořím pro výrobu a distribuci radiofarmak a také jako zázemí pro personál. V rámci rekonstrukce byla vybudována nová recepce.

„Nová dostavba umožní i rozšíření kapacity našeho lůžkového zařízení. Díky dostavbě vznikla i laboratoř, jejíž zapojení do provozu přinese nové možnosti v přípravě a výrobě radiofarmak,“ vyjmenovával přínosy projektu přednosta Kliniky nukleární medicíny Milan Kamínek.

Zvýší se počet vyšetření

Díky druhému PET/CT bude klinika podle primářky Libuše Quinn schopna uspokojit rostoucí poptávku po vyšetřeních, kterých ročně provedli na stávajícím přístroji až 4500. „Nově instalovaný přístroj je ve srovnání se stávajícím technicky vyspělejší. Díky lepšímu rozlišení lze detekovat jemnější struktury a jeho vyšší citlivost umožňuje snížit aplikovanou aktivitu radiofarmaka i časovou náročnost vyšetření,“ popisovala výhody.

Celkové výdaje na dostavbu pavilonu a nejmodernější technologie činí 330 milionů korun. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, výše dotace dosáhla 135 milionů korun, zbývající část je hrazena z vlastních zdrojů nemocnice.