"Investice zahrnuje rekonstrukci historické budovy fary v Předmostí, která byla postavena v barokním stylu, ale i novou přístavbu. V těsném sousedství pak vznikne zcela nový objekt. Součástí záměru je i pořízení automobilu pro sociální služby. Za klienty totiž dojíždíme i do vzdálenějších míst a staráme se o zhruba čtyři stovky lidí,“ shrnula ředitelka Charity Přerov Alena Pizúrová.

Podle ní by mohla stavba začít na podzim letošního roku a s dokončením prací se počítá v červnu 2025. Charita vyhlásila výběrové řízení na dodavatele stavebních prací v úterý 9. května a lhůta pro podání nabídek v prvním kole končí začátkem června.

„Získaná dotace na tuto akci ve výši téměř 82 milionů korun pokryje 95 procent uznatelných nákladů. Zbývajících 6 milionů 500 tisíc korun pak uhradíme z vlastních zdrojů,“ doplnila ředitelka.

Stavebními úpravami historické budovy fary v Předmostí dojde k její revitalizaci, a to jak z hlediska využití, tak i estetického vzhledu. Přístavbou nové budovy pak vznikne moderní a prostorné zázemí, které lidem nabídne komplexní bezbariérové sociální služby pod jednou střechou. „Dokončení stavebních prací, terénní úpravy, vybavení a kolaudace je naplánována na konec června 2025,“ uzavřela.