Před rokem došlo ve vedení města k nečekané změně v nejvyšších patrech radnice. Starostou byl totiž jmenovaný Dušan Pávek a jeho předchůdce Roman Müller se nedostal ani do rady. Po nástupu nové tváře do vedení města se dal očekávat trochu rozdílný pohled na některé problémy i jejich řešení, ačkoliv o revoluci se hovořit nedá vzhledem k faktu, že místostarosta Miroslav Šafář svůj post obhájil.

Když se Dušan Pávek, jenž v komunálních volbách získal nejvíce preferenčních hlasů, před téměř dvanácti měsíci ujímal vedení města, tak prohlásil: „Mezi důležitou věc patří příprava rozpočtu, a proto jsem začal o této věci jednat už včera. Dále je potřeba dokončit projekt snižování energetické zátěže základní školy. Je také nutné připravit vše potřebné k zimní údržbě města," vyjmenoval tehdy čerstvý starosta. Jak nakonec vše dopadlo?

Díky úsporám v rozpočtu se za minulý rok stihlo realizovat několik projektů, které trápily místní obyvatele. „Nejviditelnější investicí letošního roku byla rekonstrukce vozovky a chodníků na ulici Nerudova, kterou se podařilo dokončit dokonce před termínem a v určeném rozsahu, který byl odhadem tři miliony korun bez DPH. Společně s ní byl opravený povrch hlavní příjezdové komunikace do sídliště a pro zásobování mateřské školy – ulice Bezručovy," vysvětlil místostarosta Miroslav Šafář.

Při opravách se dokázalo ušetřit. Tyto peníze se nevrátily zpátky do městské kasy, nýbrž se použily na financování prací na této ulici. Radnice opravami vyhověla místním obyvatelům, kteří si stěžovali na stav frekventované komunikace. Ta je příjezdovou cestou k důležitým objektům jako jsou domov mládeže gymnázia, mateřská škola a chirurgická ambulance.

Výstavba domů

Dalším radničním počinem byl například výkup pozemků pro stavbu rodinných domů. „Obdrželi jsme velice zajímavou nabídku na koupi pozemků na ulici Vrchlického na místě proluky v zástavbě. Takže jsme toho využili a začali jednat o ceně," řekl v dubnu starosta Jevíčka Dušan Pávek. Na výkup pozemků, které stály 5,7 milionu korun, si nakonec v Jevíčku museli vzít úvěr. „Nechtěli jsme vyčerpat rozpočet do poslední kapky. Úroková sazba 0,9 procenta je velmi dobrá. Vše tak stihneme splatit do konce volebního období," objasnil Dušan Pávek.

Našli se však i tací, kteří s tímto záměrem města nesouhlasili. Nelíbila se jim hlavně cena pět set korun za metr čtvereční. „Tato cena za nezainvestovaný pozemek astronomicky zvedla cenu půdy určené pro výstavbu. Ještě před rokem bylo cenové moratorium dvě stě pětasedmdesát korun za metr. Podle předjednaných cen z roku 2014 je cena neadekvátní," sdělil na jaře jeden z kritiků tohoto nákupu Roman Müller. Další investice šly například do sportovního vyžití obyvatel, ti můžou využívat nově vybudované fitness hřiště.

Jedním z hlavních cílů současné radnice bylo hned po volbách dokončit projekt snížení energetické zátěže místní základní školy. „Tento projekt skončil v listopadu 2014, tedy podle plánovaného harmonogramu. Po volbách to opravdu byla aktuální priorita a jelikož jsem za město spolupracoval na dotačním managementu se sjednanou agenturou, tak jsem moc rád, že se vše zvládlo proplatit a vyřešit do konce roku 2014. Nyní připravujeme obdobný projekt pro objekt mateřské školy," řekl Miroslav Šafář.

Pomoc gymnáziu

Hojně diskutovanou událostí byl před volbami osud místního gymnázia, které mělo splynout s moravskotřebovským. Tento plán vyvolal u místního obyvatelstva vlnu odporu. „Gymnázium do města patří. Je důležité, aby se tady udrželo. Navíc sem jezdí studovat děti ze tří krajů," uváděli v roce 2013 znepokojení lidé. Gymnázium nakonec ve městě zůstalo. „Vyvinuli jsme maximální úsilí k podpoře Jevíčského Gymnázia, které otevřelo v letošním školním roce 2015/2016 tři studijní třídy, jednu z nich s novým oborem Kombinované lyceum," dodal Dušan Pávek.

Velkým předvolebním tématem byla i městská policie. Ta však ve městě stále chybí a místo ní pořádek zajišťuje bezpečnostní agentura. „Město i nadále spolupracuje s bezpečnostní agenturou. Smlouva je schválená do konce roku 2015. Vzhledem k tomu, že v sousedních Velkých Opatovicích hodlají rozšířit personálně stávající městskou policii a upustili tedy od 1. 10. 2015 od využívání soukromé agentury, nebude tato meziobecní bezpečnostní spolupráce již probíhat. Zaměstnanci agentury budou mít tedy víc času na monitoring situace v Jevíčku. Zřízení městské policie v Jevíčku není úplně na pořadu dne," uvedl Miroslav Šafář. Na vznik nové městské policie a brázdění ulic strážníky si tedy budou muset lidé v Jevíčku počkat.

Podle Dušana Pávka za rok stihli ze čtyř hlavních priorit udělat polovinu – podpořili místní gymnázium a v příštím roce nabídnou lidem k zakoupení stavební pozemky. „Třetí prioritu, tedy dokončení rekonstrukce Palackého náměstí, zatím splněnou nemáme. Čtvrtou prioritou byla podpora podnikatelských subjektů a podnikání obecně, což je dlouhodobý a trvalý proces, kterému se věnujeme průběžně. U drobnějších předvolebních „slibů" jsme na sedmdesát procent úspěšného plnění, takže shrnuto: jsem přesvědčený, že sliby plníme," sdělil Dušan Pávek.

Co se nestihlo

Zároveň našel i nedostatky. „Ze záležitostí, které se nám zatím nepodařily, osobně vnímám jako největší prioritu oblast bezpečnosti chodců a dopravního provozu ve městě. Na hlavních tazích města, což jsou silnice II. třídy, téměř zcela chybí přechody pro chodce a jakékoliv bezpečnostní prvky. Vzhledem k tomu, že se jedná o krajské komunikace, připravujeme materiál pro výzvu na Správu a údržbu silnic Pardubického kraje právě k intenzivnímu zlepšení v této oblasti a věříme, že se nám co nejdříve podaří situaci zlepšit," řekl Pávek.

Bývalý starosta Roman Müller vidí situaci rok po volbách následovně. „O plnění předvolebních slibů se ještě nedá hovořit. Určitá koncepce města fungovala osm roků. Existuje jakási setrvačnost, která bez energie nebude fungovat," míní. Pokročí nakonec jevíčská radnice se svým seznamem nedodělků a stihne vše do konce mandátu?

Týmové pojetí versus osud Tomia Okamury

Jak vidí hlavní aktéři změnu starosty po roce? „Povolební jednání v Jevíčku bych hodnotil podobně jako stranické vyčlenění Tomia Okamury. Je to jakýsi nový společenský sport. Přibližně ve stejné době voleb se v jednom seriálu odehrálo něco podobného. Každá taková situace vztahy ovlivní," uvedl bývalý starosta Roman Müller.

Místostarosta Miroslav Šafář vidí situaci následovně: „Na rovinu řeknu, že pan Müller těžce nesl, když jsme se v rámci kandidátky dohodli a rozhodli demokratickým hlasováním. Bylo to poté, co nám trojnásobný vítěz voleb pan Dušan Pávek avizoval, že je připraven se v případě podpory ucházet o funkci starosty. Jednalo se o jednoznačnou volbu, která byla o důvěře týmu v jednotlivce a naopak. Myslím, že teď je situace uklidněná. Soustředíme se na to, co je před námi a pracujeme s vizí do budoucna. Nepovažuji za podstatné a jakkoliv přínosné o sporu po volbách mluvit," a dodal: „S panem starostou jsme dobrý tým. Děláme věci transparentně a v široké koalici. To si myslím, že je jistá změna oproti letům minulým."

Spor o pozemky

Roman Müller však na práci pro město nerezignoval. „Jsem členem zastupitelstva. Je pozitivní, že jsme schopni rozdiskutovat problémy, které se předkládají na jednání ne zcela připraveny," vysvětlil a dále pokračoval: „Současná práce nového vedení města se dá hodnotit jako práce radnice, práce rady a práce zastupitelstva. Práce radnice by měla fungovat pro občany beze změny. Podle několika ohlasů mezi obyvateli se tak neděje."

Podle Romana Müllera je to vidět například na již zmíněné koupi pozemků. „Ze začátku volebního období jsme porovnávali tři lokality pro výstavbu rodinných domů. Zvítězila lokalita Vrchlického II. jako nejekonomičtější. V posledním čísle Jevíčského zpravodaje mě však zarazila informace místostarosty, že ekonomická výhodnost bude muset v tomto případě ustoupit novému rozvoji. Kde je tedy prvotní výhodná analýza? Na posledním zasedání zastupitelstva jsme se podivovali nad tím, že vedení města neví, že pro kolaudaci nových rodinných domů v této lokalitě musí být hotová komunikace," sdělil.

Podle Miroslava Šafáře ale tato varianta byla nejlepší a radnice si za rozhodnutím stojí. „Po vyhodnocení všech reálných lokalit pro bydlení, se ta na Vrchlického II z hlediska budoucího napojení na inženýrské sítě, z hlediska využitelnosti všech kupovaných metrů čtverečních pozemků projevila jako nejvýhodnější. I tak bude město budoucí výstavbu zčásti dotovat, ale obdobně je tomu i v ostatních městech a obcích, které chtějí nabízet pozemky pro rodinné domy," řekl na závěr .

Priority na příští roky

Starosta Dušan Pávek při inventuře radnice čtenářům Svitavského deníku prozradil i to, na co ještě nedošlo, ale bude v následujících letech prioritou. „Čtyři zásadní priority minimálně na příští rok jsou zateplení mateřské školy Jevíčko, oprava kanalizace a vodovodu na ulici Okružní IV, zainvestovat inženýrskými sítěmi novou lokalitu pro výstavbu šestnácti rodinných domů a realizace protipovodňových opatření v průmyslové zóně v Jevíčku," objasnil starosta plány radnice.

Další investice podle něj záleží hlavně na tom, jestli město získá dotace. „Těch dalších plánů je celá řada a bude jen záležet na naší úspěšnosti v dotačních titulech, protože výše uvedené čtyři priority v podstatě vyčerpají naše volné investiční prostředky v rámci městského rozpočtu," objasnil Dušan Pávek. Pokud se podaří sehnat další dotace, lidé se můžou těšit mimo jiné na cyklostezku, dětské koutky i rozšíření místního hřbitova.

Koho máme na radnici?

Složení rady a zastupitelstva

Starosta
Dušan Pávek
(Sdružení Naše Jevíčko)

Místostarosta
Miroslav Šafář
(Sdružení Naše Jevíčko)

Rada města

Miloslav Parolek (Město lidem, lidé městu, SNK)
Jan Finsterle (Společně pro Jevíčko)
Rudolf Beran (Jednotné Jevíčko, SNK)

Zastupitelstvo

Rudolf Beran (Jednotné Jevíčko)
Miloslav Parolek (Město lidem, lidé městu, SNK)
Jiří Janeček, (Město lidem, lidé městu, SNK)
Pavla Konečná (Město lidem, lidé městu, SNK)
Zdeněk Klein (Město lidem, lidé městu, SNK)
Dušan Pávek (Sdružení Naše Jevíčko)
Roman Müller (Sdružení Naše Jevíčko)
Miroslav Šafář (Sdružení Naše Jevíčko)
Jaroslav Zezula (Sdružení Naše Jevíčko)
František Bušina (Sdružení Naše Jevíčko)
Jana Junková (Sdružení Naše Jevíčko)
Petr Votroubek (Sdružení Naše Jevíčko)
Pavel Vykydal (Sdružení Naše Jevíčko)
Jan Finsterle (Společně pro Jevíčko)
Martin Pávek (Společně pro Jevíčko)

Výsledky komunálních voleb
v roce 2014:

Sdružení Naše Jevíčko – 44,63 %
Město lidem, lidé městu -22,62 %
Společně pro Jevíčko – 12,72 %
Jednotné Jevíčko – 11,01 %
KSČM – 4,68 %
ANO 2011 – 4,32 %

Volební účast: 59,48 %
Počet odevzdaných obálek: 1 352
Počet platných hlasů: 19 036