Druhá chybějící část – severní větev, která vede z ulice U ambulatoria až k Bystrovanské ulici, se letos začne připravovat také. S dokončením se počítá v příštím roce.

Pro město Olomouc je v oblasti cyklodopravy prioritou dobudování Moravské stezky a Jantarové cyklostezky - páteřních nadregionálních tras, které přes město vedou.

Letos se počítá s výstavbou trasy, která propojí olomouckou městskou část Nedvězí s obcí Bystročice.

„Město se postará o stavbu úseku, který prochází katastrem Nedvězí. Finančně nám v tom pomůže dotace z regionálního operačního programu,“ uvedl náměstek primátora Martin Major. Město zaplatí za „svou“ část cyklotrasy 5,4 milionu.

O dotace si požádala také Bystročice, ta uhradí 8,1 milionu korun. Společně s magistrátem nyní připravují zadávací řízení na zhotovitele zakázky. Nová stezka pro cyklisty bude dlouhá 1,8 kilometru.

„Stavební práce by mohly začít v letních měsících, s dokončením se počítá v závěru letošního roku,“ upřesnil cyklokoordinátor olomouckého magistrátu Stanislav Losert.

Dokončí stezku z Hodolan do Bystrovan

Jantarová cyklostezka má také nedokončenou severní větev.

Ta začíná v ulici U ambulatoria a pokračuje po stávající cyklotrase u „myší díry“, proti proudu po levém břehu řeky Bystřice pod Hodolanskou ulicí až k lávce spojující městské části Hodolany a Bělidla.

Tam naváže na cyklostezku vybudovanou v roce 2015 ve směru k Pavelkově ulici a dál do Bystrovan.

Na nový úsek bude město žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Tento úsek se v letošním roce pouze připraví. Proběhne kácení dřevin a přeložka kabelu, což bude stát 740 tisíc korun. V příštím roce se počítá s dokončením, součástí stezky bude také veřejné osvětlení. Letos se ještě bude opravovat povrch komunikace na zhruba 200 metrů dlouhém úseku nadregionální Jantarové stezky, která spojuje Nemilany s Nedvězím,“ sdělil Stanislav Losert.

Plánované investice do cyklodopravy v Olomouce

(termíny realizace jsou pouze předběžné)

- lávka přes Sitku (mezi Černovírem a Chomoutovem, v blízkosti Hromova dubu, lávka nahradí stávající most, který je v havarijním stavu, stavební povolení je vydáno, náklady 2,2 milionu korun)
- Cyklostezka Na Vozovce a úprava zóny (úsek mezi ulicemi Foerstrova a Krapkova a část Polívkovy ulice, stavební povolení je vydáno, náklady 9,7 milionu korun)
- Cyklostezka Střední Novosadská – U Dětského domova (stavební povolení je vydáno, náklady 950 tisíc korun, realizace 2020)
- Cyklostezka Jeremenkova – II. Část (úsek od Jantarové stezky po křižovatku s Pasteurovou ulicí, je vydáno stavební povolení, náklady 6,8 milionů korun, realizace 2020)
- Stezka pro chodce a cyklisty Rožňavská – Zikova (stavební povolení je vydáno, náklady 3,6 milionu korun, realizace v roce 2021)
- Cyklostezka Dělnická-Neředínská (náklady 654 tisíc korun, realizace 2020 nebo 2021)
- Moravská cyklotrasa Nemilany-Kožušany (stavební povolení bude na podzim 2019, náklady 3,9 milionu korun, realizace 2020)
- Cyklistická stezka Chválkovická ulice (stavební povolení bude do konce 2019, náklady 4 miliony korun, realizace 2020)