MMR v připomínkách k novele veterinárního zákona doporučuje přidat do tohoto zákona povinnost zřídit obecní holubníky v obcích s přemnoženými holuby. „Povinné zavedení holubníků umožňuje přechod od radikálních metod kontroly populace holubů, jako je zabíjení dospělých jedinců, k humánním postupům,“ zdůvodnilo svůj návrh MMR.

Obce podle ministerstva by tím získaly nástroj pro efektivnější kontrolu populace městských holubů. „Místo utrácení finančních prostředků na opakované asanace bude obec schopna redukovat populaci prostřednictvím kontroly množství vajec. To je ekologicky šetrnější a udržitelnější přístup. Holubníky také umožňují sledovat a řídit zdraví populace holubů na jednom místě. Tím se snižuje riziko šíření infekčních onemocnění a usnadňuje se veterinární péče nad celou populací,“ poukázalo k předloženému doporučení na informačním webu úřadu vlády.

Na silnici z Konice na Runářov se převrátil sypač.
Ranní ledovka: U Konice se převrátil sypač, v Ludmírově sjel autobus do příkopu

Některá města v Olomouckém kraji zřízení obecního holubníku skutečně zvažují. Konkrétně Olomouc brzy začne hledat vhodnou lokalitu pro jeho umístění. „Tématu se věnujeme s panem primátorem. Začátkem února se sejdeme s celostátní koordinátorkou projektu. Následně budeme hledat vhodnou lokalitu a promýšlet možnosti provozu holubníku ve městě tak, abychom městskou radu seznámili již s konkrétním návrhem,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

Pokud by ve vybrané lokalitě v Olomouci obecní holubník zafungoval, je podle něj možné úspěšnost, tedy efekt přirozené reprodukce holubů, do jisté míry regulovat odebíráním vajec z hnízd výměnou vajec za makety. „Ale rozhodně bych se v podmínkách Olomouce nevzdával deratizace - odchytu holubů oprávněnou osobou!“ poukázal Petr Loyka s tím, že město vloni za tuto činnost vynaložilo částku 100 tisíc korun.

Případné zřizování obecních holubníků by však Loyka nechal na samostatném rozhodování obcí, které nejlépe znají místní situaci s holuby a zároveň možnosti svých rozpočtů. „Samospráva je tady od toho, že se sama spravuje, proto bych povinnost budovat holubníky do zákona nedával,“ dodal Loyka.

V Uničově holuby stresují

Bohaté zkušenosti s regulací populace městských holubů mají i v Uničově, kde naposledy zkoušeli vypudit z náměstí většinu holubů zařízením, které vyluzovalo křik dravců. Ten opeřené škůdce stresuje a raději proto mizí jinam. Po této akustické zbrani sáhli v Uničově proto, že se dřívější odchyt do klecí s návnadou, což zajišťovala specializovaná firma, nevyplatil. Vzhledem k vynaloženým nákladům to nemělo potřebný efekt.

„Ano, používali jsme plašičku, která prostřednictvím reproduktorů vydávala zvuky dravý ptáků, což mělo holuby vyhnat z dané lokality. Obecní holubník? V tuto chvíli o něm neuvažujeme. Otázkou je, kdo by ho obhospodařoval, museli bychom na to někoho najmout. Kde bychom jej umístili, na náměstí? Těžko se k tomu v tuto chvíli vyjadřovat,“ reagoval na navrhovanou novinku mluvčí městského úřadu Marek Juráň.

Novela veterinárního zákona (návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů) je v připomínkovém řízení. Součástí je i změna zákona na ochranu zvířat, která by měla zavést povinné vybavení jatek kamerovými systémy pro sledování zacházení se zvířaty.

Co na obecní holubníky říkají ornitologové?
Podle místopředsedy Moravského ornitologického spolku Jiřího Šafránka může ministerstvem pro místní rozvoj doporučovaný nástroj na přemnožené městské holuby zafungovat, ale pouze v obecním holubníku.„Všichni holubi z města se tam ale nikdy nenastěhují. Většina bude žít volně a ti se budou stále množit. Pokud se jejich populace přestane regulovat s tím, že to již není potřeba – protože jsme si pořídili obecní holubník, tak se volně žijící holubi budou množit bez omezení. Po několika letech bude v obcích, kde si pořídí obecní holubník mnohem více holubů než v obcích, kde ho nemají a kde se zdivočelí holubi regulují každoročně, tak jako nyní,“ poukázal.Obecní holubníky, pokud bude uložena povinnost je zřizovat, podle Šafránka nezastaví množení volně žijících holubů ve městech, ale jejich provoz jen zvýší výdaje obcí na likvidaci holubů.