Takzvaný Horní zámek a nedalekou zříceninu středověkého hradu brzy propojí novou prohlídkovou trasou přes nově postavený most.

Zároveň opravuje zámeckou kapli Nejsvětější Trojice a hudební scénu v její blízkosti.

„Konečně dochází k propojení Horního zámku s hradem a návštěvníci nebudou nuceni lézt do valu, ale přejít po mostu, který je skutečně krásný," lákala starostka Marta Husičková na první srpnové prohlídky, které nově zavedou návštěvníky od vyhledávaného zámku až ke zřícenině středověkého hradu.

Ojedinělou památkou městysu je také zámecká kaple Nejsvětější Trojice vysvěcená v roce 1722, která stojí severně od Horního zámku na místě staré hradní kaple.

„Kaple prochází zásadní rekonstrukcí. Opravena byla střecha, fasáda a protože do kaple zatékalo a voda poškodila oltářní obraz, připravujeme také restaurování cenného obrazu Nejsvětější Trojice," popisovala proměnu kolem zámku, jehož severní křídlo letos dostalo novou střechu.

Obec opravila také takzvanou malou scénu u zámecké kaple, kde se pořádají koncertní vystoupení. Také sociální zařízení.

Veškeré rekonstrukce, úpravy a nový most přišly na 7 milionů korun, z nichž 85 procent pokryjí dotace.

Městys má také takzvaný Dolní zámek. Ten však není přístupný. V objektu je sladovna soukromé firmy.