Nález je unikátní, protože historické prameny kostel v daném období a místě nezmiňují, řekl dnes ČTK Zatloukal.

„Podlaha má rozměr zhruba jeden metr čtvereční a skládá se asi z 20 dlaždic. Jsou zdobeny rostlinnými motivy,“ uvedl Zatloukal.

Původně se archeologové domnívali, že podlaha patří ke kapli svaté Markéty, na niž archeologové na Dolním náměstí narazili loni na podzim.

Následně ale dospěli k závěru, že nález je starší a mnohem významnější a pochází zřejmě již z 12. století.

„Podoba podlahy svědčí o tom, že pochází z církevního objektu, tedy kostela. Je to logické. V místě je starší pohřebiště a s rozšiřováním a utužováním křesťanství tam byl dostavěn i kostel. Písemné prameny ale kostel na Dolním náměstí nezmiňují,“ doplnil Zatloukal.

Bližší informace o stavbě budou muset archeologové teprve shromáždit. Zatím vykopali jen jihozápadní roh objektu. Půdorys i rozměry zjistí až po dalším bádání.

Již samotný nález rohu kamenné zděné stavby z románského období označili archeologové loni na podzim za velmi významný.

Svědčí totiž o významu místa před udělením městských práv a privilegií. Nyní patrně rozluštili také hádanku, zda se jednalo o stavbu světskou či církevní.

Románská zděná stavba datovaná asi do 12. století byla zbořena v první polovině 13. století. Stála na náměstí, které vzniklo právě až v první polovině 13. století, kdy se změnil účel prostoru ze sídlištního na tržiště.

Terakotová podlaha z reliéfních dlaždic nalezená při vykopávkách na Dolním náměstí v Olomouci

Začátkem dubna se pustí do další části náměstí

Archeologický průzkum v centru města začal loni v září. Kromě základů kaple svaté Markéty, která je v písemných pramenech poprvé zmíněna v roce 1417, narazili archeologové také například na mince, poutní odznak či knižní kování ze 14. století.

Naopak nálezů ze 13. století bylo minimum, protože tato vrstva byla pozdější vrstvou ze 14. století prakticky smetena.

Letos práce pokračují od 20. února. Počátkem dubna archeologové začnou zkoumat i další části náměstí.

ČTĚTE VÍCE:

Na Dolním se bude bádat až do prázdnin, za týden z náměstí zmizí auta

Na Dolním náměstí našli hroby z 12. století

Výjimečný objev na Dolním: našla se románská stavba

Na Dolním náměstí vykopali gotickou kapli sv. Markéty