"Zbytečný vandalismus stojí městskou kasu nemalé prostředky při následné obnově," řekl náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko). 

"I v letošním roce bylo městu pojišťovnou poskytnuto plnění za pojistné události při škodách na majetku města. Jedná se o poškozený kontejner na papír v ulici Marie Pujmanové a poškozené nebo zničené odpadkové koše na území celého města v počtu 32 kusů. Tady se jednalo o škodu za téměř 41 tisíc korun,“ doplnil náměstek Pospíšil. (zv)