Na investice má vyčleněno 63,5 milionu korun, v letošním roce město podle starostky Daniely Hebnarové (ODS) investovalo zhruba 50 milionů Kč. Pro rozpočet hlasovalo 22 z 24 přítomných zastupitelů.

„Snažili jsme se, abychom nesnížili komfort občanů, ale zároveň se chovali odpovědně," uvedla Hebnarová. Podle vedoucího finančního odboru Radima Hlaváče radnice do rozpočtu zahrnula i 17 milionů Kč, které by měla získat díky rozpočtovému určení daní (RUD).

Podle odhadu ministerstva vnitra by přitom mohla obdržet až 28 milionů Kč. S ohledem na výtěžek z hazardu, predikovaný na 24 milionů a reálný asi poloviční, byla ale radnice opatrnější. Město naproti tomu přijde kvůli RUD asi o 15 milionů korun z dotací na knihovnu a na žáky.

Na tento rok má Kroměříž schválený rozpočet s příjmy zhruba 388 milionů a s výdaji zhruba 380 milionů korun. Přebytek byl také určen na splátky starších půjček. Podle Hebnarové letos radnice splatila asi 39 milionů korun a dluhové zatížení města se tak po dvouletém působení nového vedení města snížilo asi o 80 milionů korun na zhruba 120 milionů Kč. V příštím roce by se podle návrhu rozpočtu schváleného radou měl dluh města, pokud se nebude čerpat nový úvěr, snížit o dalších více než 36 milionů korun.

Podobně jako letos totiž město v rozpočtu počítá s úvěrem 20 milionů Kč. V tomto roce jej ale radnice nakonec nečerpala. Podle Hebnarové město naopak počítá s přebytkem hospodaření ve výši deset až 15 milionů Kč, který bude zakomponován do rozpočtu na příští rok. Podobně tomu bylo letos, kdy radnice do rozpočtu mohla zapojit přebytek 27 milionů korun, který město ušetřilo oproti schválenému rozpočtu na loňský rok. Mohlo tak například investovat do oprav koupaliště Bajda nebo Mateřské školy Mánesova.

Podle Hebnarové město letos na investice vynaloží zmíněných asi 50 milionů. Peníze kromě uvedených oprav putovaly také na rekonstrukci kina Nadsklepí nebo na opravy prostor pro městské informační centrum, které bude v provozu od ledna. V příštím roce hodlá Kroměříž investovat například 15 milionů do revitalizace sídliště Slovan, 13 milionů do rekonstrukce Slovanského náměstí a přes 11 milionů korun na zateplení Základní školy Zachar.

V roce 2013 by měly být zahájeny také práce na rekultivaci staré skládky v sousední obci Lutopecny. Projekt za zhruba 75 milionů korun bude rozložen do několika let, radnice na něj zřejmě získá dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Město podle Hebnarové plánuje například také revitalizaci zeleně na městském hřbitově, kde jsou některé stromy ve velmi špatném stavu.