„Vybrané objekty po celé republice letos navštíví odborní pracovníci a do formulářů zaznamenají údaje významné pro lidi s omezenou mobilitou. Například šířku dveří, přítomnost nájezdové rampy a její sklon, rozměry výtahové kabiny nebo přístupnost a vybavenost toalet. Zjištěné údaje budou k dispozici ve webové aplikaci Mapy bez bariér, jejíž data budou přístupná i z dalších aplikací. To zaručí, že v případě, že stát vytvoří Národní informační portál, bude moci tyto údaje ihned včlenit do své databáze," popsala projekt za Konto Bariéry Radka Lejčková.

Na Vyškovsko pracovníci zavítají hned na čtyři místa. Do Muzea Vyškovska ve Vyškově, Vlastivědného muzea ve Švábenicích, na slavkovský i bučovický zámek. „Zatím nevím o tom, že k nám plánují zavítat, ale budu ráda. Je dobře, že takový seznam vznikne, a pokud do něj zařadí i informace o nás, uvítám to. I když my se prezentujeme jen jako částečně bezbariéroví. Návštěvníci totiž musí překonat vstupní schodiště. Ale ze zkušeností vím, že to i vozíčkářům s dopomocí jde. A není výjimkou, kdy k nám přijede malý zájezd třeba dvaceti vozíčkářů na prohlídku," řekla kastelánka bučovické památky Jana Burianková.