Například takzvaný školní statek ve Vyškově už dlouhá léta leží ladem. „Podařilo se nám získat z pozemkového fondu bezúplatným převodem páteřní cestu, o kterou jsme se snažili už dlouho. Vedlejší cesty ale zatím v našem vlastnictví nejsou, takže na tom momentálně pracujeme," přiblížila situaci mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.

Cesty jsou totiž nutnou podmínkou pro jakékoli další zacházení s lokalitou. „Lokalita má dobré napojení na infrastrukturu a přímo navazuje na už existující průmyslovou zónu Nouzka II, ale jsou tam ještě nevyřešené majetkoprávní vztahy. Město vlastní jen některé budovy, většina má soukromé majitele," připomněla Bezdomniková. Navíc například budovy, které patří městu, jsou ve velmi špatném stavu. Nejsou nijak využívané a chátrají.

Budoucnost lokality je tak nejistá, přestože leží na dobrém místě. Město před časem zvažovalo možnost přestěhovat do školního statku Vyškovské služby, nakonec se však rozhodlo tuto městskou společnost zrušit. Žádné konkrétní využití tak statek zatím nemá, jako nejpravděpodobnější se jeví nabídnou lokalitu průmyslu.

Situace je dlouhodobě stejná i v areálu bývalého podniku UP závody v Bučovicích. Tam, kde se dřív vyráběl proslavený nábytek, je teď ticho a pusto. Přestože před několika lety areál koupila firma Nafea, žádný posun nenastal. „Situace teď není ekonomicky příhodná, doba projektu nepřeje. Návratnost investic se výrazně prodlužuje, takže se v současnosti do žádných velkých investičních akcí nepouštíme," vysvětlil člen dozorčí rady společnosti ZB Real spravující nemovitost pro firmu Nafea Marek Hauke.

Na obzoru tak není žádné rozhodnutí, jakým směrem se má revitalizace areálu ubírat. Firma od začátku pracuje s třemi možnostmi. První varianta zachovává průmyslový charakter areálu a počítá s opravou budov a stavbou moderních hal. Druhá varianta řeší možnost přestavět areál na obchodní a kulturně zábavní komplex. Třetí zvažuje možnosti využití areálu jako obytné zóny. „Zatím je však opravdu předčasné odhadovat, která varianta bude nejlepší," dodal Hauke.

O něco jasnější budoucnost má před sebou areál bývalého zemědělského družstva v Lovčičkách. Obec ho chce změnit podle návrhu studentů z brněnského Vysokého učení technického. „Dnes se ještě nacházíme v situaci, kdy ne všechny pozemky v areálu patří obci, proto pracujeme na nápravě. V každém případě se revitalizace bude odvíjet od našich peněžních možností a bude to záležitost na dalších několik let," uvedla přednedávnem starostka Lovčiček Jaroslava Hrozková.

V plánech obce je například stavba turistické ubytovny nebo hasičské stanice. „V současné době hasičská auta parkují na nevyhovujícím místě, které bylo zkolaudované jako garáž pro speciální a nákladní auta. Turistická ubytovna v našem regionu také chybí, což se může na okraji Ždánického lesa jevit jako handicap. Pravděpodobná je výstavba také hospodářských zařízení i rodinných domů, případně i menší průmyslové zóny v zadní části," zmínila starostka.

Ne všechny nevyužité areály v regionu ale marně čekají na svou šanci. Opačný případ je bývalé hřiště v Olšanech. Zarostlá travnatá plocha se totiž v loňském roce změnila v moderní víceúčelový sportovní areál. „Hřiště slouží pro malou kopanou, tenis, nohejbal, volejbal a další sporty. Přístupné je od dubna do října, v závislosti na počasí. Zatím na něj máme jen pozitivní ohlasy," pochválila situaci olšanská starostka Dana Křížová.