Boskovický radní František Sivera a jeho manželka, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství Eva Siverová, si založili svoji firmu BODY IN s. r. o. Jejím předmětem podnikání jsou masérské, rekondiční a regenerační služby. Jako místo pro svou provozovnu si manželé Siverovi vybrali nebytový prostor v Domě s pečovatelskou službou v Boskovicích, který spadá pod boskovickou Městskou správu sociálních služeb (MSSS). Tu ale zřizuje město a má ji na starosti právě odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství, v jehož čele stojí Eva Siverová. Boskovický zastupitel Milan Kolínský považuje jejich jednání za neetické.

Zastupitel na to upozorňuje i na webových stránkách ČSSD Boskovice. „V říjnu letošního roku došlo ke změně nájemce nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou Penzion, Mánesova 47, Boskovice, který je na základě zřizovací listiny v užívání boskovické MSSS. Údajným jediným zájemcem o pronájem nebytových prostor byla firma BODY IN s. r. o. MSSS tak uzavřela se zájemcem smlouvu na dobu určitou a období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013," uvedl Kolínský.

Podle obchodního rejstříku je jednatelem společnosti poslanec, zastupitel a radní Boskovic František Sivera. Jediným společníkem je Eva Siverová, vedoucí boskovického odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství. „Ta přitom jako vedoucí odboru městského úřadu mimo jiné zodpovídá za zajištění zřizovatelské funkce a koordinaci směrem k MSSS, zajišťuje ve spolupráci s finančním odborem provádění rozborů hospodaření MSSS. Je tedy svým způsobem nadřízenou ředitelky MSSS, se kterou byla uzavřena nájemní smlouva," uvedl Kolínský.

Chce další podklady

Ze svých dosavadních zjištění Kolínský zatím nechce nic vyvozovat. „Budu požadovat další podklady, přestože podle zákona se asi nebude jednat o střet zájmů. Minimálně však považuji podobné chování za neetické a nemravné. Zatím ale žádné závěry dělat nemohu," upozornil Kolínský.

Na webových stránkách ČSSD Boskovice proto položil čtenářům několik otázek. „Jedná se o střet zájmů nebo pouze o nemravné počínání radního a vedoucí odboru? Pokud je předmět podnikání společnosti BODY IN lukrativní pro vedoucí odboru, proč ji ve svých prostorách nezajišťuje sama MSSS? Jak má městský úřad ošetřeno, že podnikatelé z řad úředníků města nezneužívají pracovní dobu a svěřené technické prostředky pro své soukromé podnikatelské aktivity?" napsal Kolínský.

Tajemník boskovického městského úřadu David Škvařil v počínání manželů Siverových žádný problém nevidí. „Podle zákona o střetu zájmů a zákona o obcích se v daném případě o střet zájmů nejedná," uvedl Škvařil.

Podle Sivery má každá soukromá firma možnost pronajmout si jakékoliv prostory. „Tento pronájem je za stejnou cenu, jaká je tady obvyklá," řekl Sivera.

To potvrzuje i ředitelka boskovické městské správy sociálních služeb Marie Sáňková. „Tyto prostory byly komerčně využívané vždy, předtím tam byla soukromá ordinace. V nabídce na pronájem byly tyto prostory téměř tři čtvrtě roku. BODY IN byli jedinými zájemci. Podepsali jsme proto s nimi nájemní smlouvu na cenu, kterou platí i ostatní nájemníci nebytových prostor v této budově," řekla Sáňková.

Podle ní prostory MSSS nevyužívá, protože to není její hlavní činností. „Nejsme zařízení, které by poskytovalo podobné komerční služby. Budova se stavěla už s tím, že tam budou nebytové prostory k pronájmu. Soukromých podnikatelů je tedy v budově více," uvedla ředitelka.

Manželé Siverovi si prostory vybrali kvůli výhodné poloze. „Celkově nám vyhovovaly. Je odtamtud blízko na vlak i na autobus," řekl Sivera.

Zda zaměstnanci boskovického městského úřadu nezneužívají pracovní dobu ke svému soukromému podnikání kontrolují Boskovičtí elektronicky. „Zákaz zneužívání pracovní doby a pracovních prostředků zaměstnavatele pro osobní potřebu zaměstnanců vyplývá ze zákoníku práce i z pracovního řádu městského úřadu. Dodržování pracovní doby zaměstnanci a používání výpočetní techniky na pracovišti je monitorováno elektronickým systémem," uvedl tajemník Škvařil.