Ne pro mimořádnou úroveň, ale proto, že téměř celý obsah včetně ilustrací je převzat z knihy Martina Strouhala vydané v roce 1944.

Originální ilustrace loštického výtvarníka Huga Šilberského Josef Milar na některých místech nepatrně pozměnil a podepsal se pod nimi. Rozdíly jsou tak malé, že najít je vyžaduje hledání hodné oblíbeného časopiseckého kvízu. Potomci Martina Strouhala, který většinu pověstí napsal, jsou z postupu prostějovského vydavatele v šoku.

„Můj dědeček zemřel před dvaceti lety a letos uplyne sto let od jeho narození. V rodině jsme se rozhodli výročí připomenout novým vydáním dědovy knihy Báje a pověsti. Vyjde v říjnu v nakladatelství Veduta ve Štítech. V pátek jsem si v novinách přečetl zprávu o křtu Milarovy knihy. Podobnost s dědovými pověstmi byla tak zřejmá, že jsem si knihu opatřil a při pohledu na ten plagiát jsem nevěřil svým očím,“ řekl vnuk autora pověstí, filmař Martin Strouhal ze Zábřehu.

Josef Milar novinářům při křtu řekl, že pověsti sbíral dva roky, knihu sám ilustroval a vydal ji mimo jiné za přispění obcí na Prostějovsku, Olomoucku a Šumpersku, jichž se báje týkají. Na svém vydavatelském počinu nevidí ani teď nic špatného.

„Martina Strouhala jsem v závěru knihy uvedl jako hlavní zdroj a nic jsem nekopíroval. Nejde o plagiát! Jeho pověsti vycházely i jinde. Ilustracemi v jeho knize jsem se pouze inspiroval. Když si vezmete obě knihy, uvidíte znatelný rozdíl,“ sdělil včera našemu Deníku Josef Milar.
Ze dvaaosmdesáti pověstí v jeho knize je čtyřiašedesát převzato od Strouhala, další jsou z knih jiných autorů. Martin Strouhal (1907 až 1987) pocházel z Prostějova a žil v Litovli, kde byl ředitelem školy. Přežil kruté věznění v Osvětimi, léta se přátelil s Petrem Bezručem, vydal i dvě básnické sbírky.

Jeho vnuk po poradě s právníkem je přesvědčený, že jde o zásah do majetkových práv. „Chci především dosáhnout toho, aby se kniha neobjevila v prodeji a knihovnách. Ta drzost, s níž Josef Milar vydává cizí dílo za své, mi připadá neuvěřitelná,“ řekl Martin Strouhal.