KDY: úterý 21. ledna od 17 hodin
KDE: výstavní sál Státního okresního archivu Prostějov, Třebízského ulici č. 1.
ZA KOLIK: zdarma

Milovníci archeologie i historie zavítejte v úterý 21. ledna od 17 hodin na přednášku PhDr. Pavla Fojtíka, která odkryje současný stav archeologického výzkumu na Prostějovsku. Přednáška se již tradičně uskuteční třetí úterý v měsíci ve výstavním sále Státního okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici č. 1.

Dozvíte se například o nejzajímavějších archeologických objevech, které proběhly na Moravy v průběhu loňského roku 2019. Především bude zmiňován terénní odkryv, který byl proveden před výstavbou areálu v průmyslové zóně města Prostějova. Přednáška zmíní i sídliště z časů keltských oppid u Studence či výzkum komorové hrobky příslušníka elit starší doby železné u Seloutek.

Archeologický výzkum na ProstějovskuZdroj: KHS